Obowiązek informacyjny użytkowników Audiostereo.pl

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest "SEO POWER" Sp. z o.o. (ul. Towarowa 9, 10-415 Olsztyn, email: biuro@seopower.pl)

2) Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie - art. 6 ust. 1. lit. a), b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO.

3) Celem przetwarzania danych osobowych jest:
    a. zarejestrowanie użytkownika na forum internetowym,
    b. wysyłki informacji handlowej o produktach i usługach związanych z tematyką audio-stereo na adres e-mail,
    c. umożliwienie Państwu publikowania treści na forum internetowym,
    d. umożliwienie Państwu publikowania ogłoszeń na forum internetowym,
    e. rozliczenie płatności za przynależność do Klubu audiostereo.pl

4) Prawnie uzasadnionym interesem administratora danych osobowych na podstawie, którego przetwarzane będą Państwa dane osobowe jest:
- marketing usług własnych i partnerów administratora danych osobowych,
- podtrzymanie działania strony internetowej,
- analiza i tworzenie statystyk ruchu użytkowników na stronie forum,
- zabezpieczenie roszczeń i zapewnienie bezpieczeństwa pozostałych użytkowników forum internetowego.

5) Odbiorcami Państwa danych osobowych w procesie przetwarzania danych osobowych będą lub mogą być:
- dostawca usług serwerowych,
- podmiot świadczący pośrednictwo w płatnościach,
- zaufani partnerzy SEO POWER Sp. z o.o. t.j.: zewnętrzni usługodawcy i podmioty współpracujące w celu rozliczenia z działalności marketingowej lub lepszego rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla Użytkowników, poprawy ogólnej jakości i efektywności świadczonych usług.

6) Państwa dane osobowe będą przechowywane do:
    a. zakończenia działalności przez administratora w zakresie prowadzenia forum i sklepu internetowego,
    b. 30 dni od usunięcia przez Państwa konta użytkownika,
    c. 30 dni od usunięcia przez Państwa zamieszczonego ogłoszenia z Panelu użytkownika.
    d. terminu przedawnienia należności podatkowych wynikających z płatności dokonywanych na rzecz SEO POWER Sp. z o.o. oraz terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń między użytkownikami.

7) Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu, na zasadach określonych w rozporządzeniu RODO.

8) Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych jest sprzeczne z rozporządzeniem RODO.

9) Podanie przez Państwa swoich danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy jak i założenia konta, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość korzystania z forum z poziomu Użytkownika w tym zamieszczania postów i przeglądania treści udostępnionej Użytkownikom.

10) Państwa dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, podjęcie decyzji w sposób zautomatyzowany polega na:
- weryfikacji adresu e-mail, z którego rejestrowane jest konto użytkownika, gdyż system uniemożliwia założenie więcej niż jednego konta użytkownika na forum z tym samym adresem e-mail.
- pobieraniu danych dotyczących wizyt, w szczególności oznaczeń identyfikujących (login lub inne nadane przez Administratora), adres IP, nazwa przeglądarki, system operacyjny, informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z naszych stron internetowych i usług.