Jump to content
IGNORED

40 lat HI-FI !


fox733

Recommended Posts

Tyle lat właśnie upływa od wprowadzenia norny DIN 45500 , która stała się od tego czasu wyznacznikiem w jakości audio. Od tego czasu mimo ogromnego postępu technicznego nie wprowadzono żadnej normy pozwalającej na przypisanie jakiegoś urządzenia do tak obecnie popularnej półki HI-END.

 

Audio jako hobby umiera a właściwie popełnia samobójstwo. Biorąc pod uwagę współczesne realia, segment audio high-end stracił wiarygodność w latach osiemdziesiątych, kiedy to producenci odmówili poddania się ewaluacji za pomocą obiektywnych narzędzi (takich jak podwójny ślepy test, na przykład), które to sankcjonują każde inne poważne badanie naukowe od czasów Pascala. I to jest powodem niekończących się drwin ze strony ludzi myślących w sposób racjonalny a dla mnie jest źródłem zażenowania, jako że jestem kojarzony przez wielu z całym tym bałaganem który narobili moi uczniowie głosząc moją ewangelię

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) .

— J. Gordon Holt, założyciel Stereophile

Człowiek może być dobry, uczciwy ale i tak ilość ludzi na jego pogrzebie zależy od pogody...

Link to comment
Share on other sites

Guest jamówię

(Konto usunięte)

Tyle lat właśnie upływa od wprowadzenia norny DIN 45500 , która stała się od tego czasu wyznacznikiem w jakości audio. Od tego czasu mimo ogromnego postępu technicznego nie wprowadzono żadnej normy pozwalającej na przypisanie jakiegoś urządzenia do tak obecnie popularnej półki HI-END.

 

Audio jako hobby umiera a właściwie popełnia samobójstwo. Biorąc pod uwagę współczesne realia, segment audio high-end stracił wiarygodność w latach osiemdziesiątych, kiedy to producenci odmówili poddania się ewaluacji za pomocą obiektywnych narzędzi (takich jak podwójny ślepy test, na przykład), które to sankcjonują każde inne poważne badanie naukowe od czasów Pascala. I to jest powodem niekończących się drwin ze strony ludzi myślących w sposób racjonalny a dla mnie jest źródłem zażenowania, jako że jestem kojarzony przez wielu z całym tym bałaganem który narobili moi uczniowie głosząc moją ewangelię[11].

— J. Gordon Holt, założyciel Stereophile

 

Dlatego,chwała Bogu , ktoś pomyślał i zmienił nazwę zkładki na HI FI czyli na to, o czym tu dyskutujemy,mając na myśli wysoką wierność.Termin który zpauperyzowali debilni marketingowcy głosząc wyimaginowany termin HI-Endu,słuchjąc niektórych urządzeń,celowo nie podam nazwy, lub oglądając jak są zbudowane,tylko ENDU.Ma sporo racji Gordon Holt

Link to comment
Share on other sites

Dlatego,chwała Bogu , ktoś pomyślał i zmienił nazwę zkładki na HI FI czyli na to, o czym tu dyskutujemy,mając na myśli wysoką wierność.Termin który zpauperyzowali debilni marketingowcy głosząc wyimaginowany termin HI-Endu,słuchjąc niektórych urządzeń,celowo nie podam nazwy, lub oglądając jak są zbudowane,tylko ENDU.Ma sporo racji Gordon Holt

Przeglądałem neta w poszukiwaniu definicji Hi-End i oczywiście na pierwszym miejscu Wiki:

 

Definicja

 

Segment rynku domowych urządzeń nagłośniających klasy hi-end nie został szczegółowo zdefiniowany, co więcej w odróżnieniu od klasy

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) , nie zostały dla tychże urządzeń określone żadne normy typu

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) lub

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) . Czasopisma zajmujące się tą tematyką nie klasyfikują sprzętu hi-end ze względu np. na zastosowaną technologię lub użyte podzespoły. Zdaniem redakcji jednego z polskich periodyków, przynależność do tej klasy jest funkcją ceny

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) .

Krytyka

 

Jako że naukowe badania, za pomocą ślepych testów, jednoznacznie wykazały brak róźnic między urządzeniami w zakresie właściwości

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) , a deklaracje audiofilskie w tym zakresie określiły mianem

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) i bezzasadnych

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) , cena sprzętu hi-end może budzić wątpliwości. Natomiast możliwość rozpoznania "na słuch" kabli połączeniowych

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) zakwalifikowała do

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) . Niekiedy krytykę segmentu hi-end prowokowali sami producenci. Przykładem był

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Accuphase DP-55, składający się z przeciętnej jakości podzespołów, które mogły nie usprawiedliwiać ceny na poziomie 3 995 USD

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) . Wątpliwości budził także odtwarzacz YBA Initial CD, oferowany w cenie 6 000 zł a oparty na rozwiązaniach pochodzących z budżetowego

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) HD 750

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) .

 

Jak się wejdzie w historię edycji to widać paru znajomych:)

Człowiek może być dobry, uczciwy ale i tak ilość ludzi na jego pogrzebie zależy od pogody...

Link to comment
Share on other sites

Guest jamówię

(Konto usunięte)

Nie ze wszystkim co podaje viki się zgadzam ale to,że w tej branży jest szczególnie dużo szarlatanerii jest faktem.

Link to comment
Share on other sites

Guest StaryM

(Konto usunięte)

Swoją drogą, to zjechano mnie kiedyś, gdy mówiłem o wyznaczniku ceny jako kwalifikacji do hi-end. A tym czasem to jest jedyny sensowny i dający się usystematyzować wyznacznik.

Link to comment
Share on other sites

Ludkowie wrzućcie dane tych wszystkich norm DIN z serii 45 ... które powinien spełniać sprzęt Hi Fi a nie pieprzmy tu znów o jakiejś tam szarlatanerii!

 

Albo coś spełnia normy-wszystkie! i jest już Hi Fi albo jedną nóżką nie jest i basta.

 

Robimy pomiar i wiemy.

Link to comment
Share on other sites

(...) wrzućcie dane tych wszystkich norm DIN z serii 45 ... (...)

 

Najważniejsze wartości graniczne lub minimalne dla wzmacniaczy Hi-fi (ustalone w normie DIN 45 500)

 

Znamionowa moc wyjściowa stopni mocy oraz wzmacniaczy mocy powinna wynosić co najmniej:

 

dla wzmacniaczy monofonicznych 10 W

dla wzmacniaczy stereofonicznych 2 × 6 W

 

Znormalizowane wartości znamionowej rezystancji obciążenia: 2, 4, 8, 16, 32, 40, 100, 400, 800 Ω, przy czym zalecane są wartości 4 Ω i 16 Ω.

 

Współczynnik zawartości harmonicznych (zmierzony wg DIN 45 403) nie powinien przekraczać 1%:

 

dla wzmacniaczy w zakresie 40 Hz ÷ 4 kHz i pełnym wysterowaniu,

dla stopni i wzmacniaczy mocy przy szerokości pasma co najmniej 40 Hz do 12,5 kHz, w zakresie od pełnego wysterowania (od znamionowej mocy wyjściowej) do poziomu -20 dB.

 

Współczynnik zniekształceń intermodulacyjnych (częstotliwości pomiarowe 250 Hz i 8 kHz o stosunku amplitud 4 : 1, zmierzony wg DIN 45 403) nie powinien przy znamionowej mocy wyjściowej przekraczać 3%.

 

Szerokość pasma przenoszenia mocy (przy współczynniku zawartości harmonicznych 1%) powinna wynosić co najmniej 40 Hz ÷ 12,5 kHz.

 

Współczynnik niedopasowania w zakresie 40 Hz ÷ 12,5 kHz powinien wynosić co najmniej 3. Najmniejsze wartości rezystancji wejściowej: 470 kΩ (przy wejściu bez korekcji) oraz 47 kΩ z korekcją dostosowującą wzmacniacz do współpracy z magnetyczną wkładką gramofonową.

 

Znamionowe napięcia wejściowe (w wartościach skutecznych) nie powinny być większe niż: 500 mV (przy wejściu bez korekcji), 5 mV (przy wejściu 47 kΩ, zmierzone przy 1 kHz).

 

Pasmo przenoszenia zawiera się w granicach co najmniej 40 Hz ÷ 16 kHz. Względny współczynnik przenoszenia mierzony w stosunku do wartości odpowiadającej częstotliwości 1 kHz nie może być większy niż:

 

dla wejścia bez korekcji ±1,5 dB,

 

dla wejścia skorygowanego ±2,0 dB.

 

Względny współczynnik przenoszenia obu kanałów stereofonicznych odniesiony do wartości przy 1 kHz, w zakresie pasma przenoszenia, nie powinien przekraczać:

 

dla wzmacniaczy bez regulacji zrównoważenia układu ±3 dB,

 

dla wzmacniaczy z regulacją zrównoważenia układu w granicach ±8 ÷ ±6 dB.

 

Względne tłumienie przesłuchu między dwoma kanałami stereofonicznymi powinno wynosić przy 1 kHz co najmniej 40 dB, w zakresie 250 Hz ÷ 10 kHz co najmniej 30 dB, przy czym pomiar powinien być wykonany przy znamionowym napięciu wejściowym kanału zakłócającego.

 

Odstęp od poziomu zakłóceń przy wzmocnieniu ustawionym na takim poziomie, aby moc wyjściowa wynosiła 100 mW względnie 2 × 50mW, dla wzmacniaczy o znamionowej mocy wyjściowej nie przekraczającej 20 W, powinien wynosić co najmniej 50 dB. Dla wzmacniaczy o większych wartościach tej mocy wymagana wartość odstępu od poziomu zakłóceń jest mniejsza.

 

We wspomnianej normie DIN znaleźć można jeszcze wiele innych informacji.

 

[Źródło: Telefunken - Informator Radiowo-Warsztatowy]

When the music's over turn out the lights...

Link to comment
Share on other sites

Pewnie ale była na 10 kartach a nie tylko na dwóch zaprezentowanych.

 

To może zadałbyś sobie trochę trudu i sam poszukał?

Ja już pierwszy krok zrobiłem, choć nie jestem tym specjalnie zainteresowany.

Chciałeś, to otrzymałeś podstawowe parametry dla podstawowych urządzeń - może chociaż jakieś "dziękuję"?...

When the music's over turn out the lights...

Link to comment
Share on other sites

Guest jamówię

(Konto usunięte)

 

 

To może zadałbyś sobie trochę trudu i sam poszukał?

Ja już pierwszy krok zrobiłem, choć nie jestem tym specjalnie zainteresowany.

Chciałeś, to otrzymałeś podstawowe parametry dla podstawowych urządzeń - może chociaż jakieś "dziękuję"?...

 

Koleżka nie zna takich słów,zna tylko ludkowie, to chyba od ludzi........

Link to comment
Share on other sites

Termin Hi-Fi czyli " Wysoka Wierność " w zupełności wystarczy dla określenia klasy opisywanych urządzeń. Właśnie tą " Wysoką Wierność " najtrudniej uzyskać. Określenie Hi-End jest zbyt ogólnikowe i pojemne i w efekcie można w nim upchnąć masę własnych wyobrażeń a jak wiadomo wyobraźnia ludzka nie zna granic...

Dobrze się stało że na forum nastąpił powrót do klasycznej i wystarczającej definicji jakości odtwarzanego dźwięku.

Link to comment
Share on other sites

Guest rydz

(Konto usunięte)

Może sama zmiana nazwy na Hi-Fi jest okey,zastanawiam się natomiast dlaczego przenoszone są z zakładki stereo do Hi-Fi niektóre tematy.

Link to comment
Share on other sites

Guest jamówię

(Konto usunięte)
Posted · Hidden by cir, March 28, 2013 - trolling
Hidden by cir, March 28, 2013 - trolling

Mam taką wiedzę i dla tego zwróciłem uwagę na braki, to za co mam dziękować tymówisz?

 

Jesteś pomocny jak w większości wątków, w których pełno twoich błyskotliwych wtrętów zrozumiałych chyba tylko dla ciebie samego.A do stwierdzeń,że masz "jakąś wiedzę" zdążyłeś nas niestety już przyzwyczaić podczas 3637 postów i obawiam się ,że to niestety nie jest koniec.

Link to comment

Termin Hi-Fi czyli " Wysoka Wierność " w zupełności wystarczy dla określenia klasy opisywanych urządzeń. Właśnie tą " Wysoką Wierność " najtrudniej uzyskać. Określenie Hi-End jest zbyt ogólnikowe i pojemne i w efekcie można w nim upchnąć masę własnych wyobrażeń a jak wiadomo wyobraźnia ludzka nie zna granic...

Dobrze się stało że na forum nastąpił powrót do klasycznej i wystarczającej definicji jakości odtwarzanego dźwięku.

Jak dla mnie HI end to czarownie.
Link to comment
Share on other sites

W sumie to zgadzam się, że z nazwy high-end można zrezygnować na korzyść hi-fi, tylko że jeśli czegoś nie można zmierzyć w pełni obiektywnie to znaczy, że tego nie ma?

 

Bakteri też nie było dopóki nie wynaleziono mikroskopu.

 

Tylko jak pogrupować urządzenia zdecydowanie odbiegające wartością soniczną od pozostałych ( może Hi-Music, albo hi-fi-music).

Między końcówką mocy, 2 metrowych rozmiarów kolumną i dzielonym źródłem, a mini-wieżą mimo, że teraz należą do tej samej grupy hi-fi, to jednak w moim przekonaniu te pierwsze stanowią pewien rodzaj nadgrupy.

 

Chyba, że wszystkie te różnice, to subiektywne odczucia nie warte wysiłków porównawczych.

Link to comment
Share on other sites

1. Mikroskop. Nie trafione. Pomiary w elektronice są całe rzędu wielkości doskonalsze od możliwości percepcji człowieka.

2. Co to znaczy odbieganie wartością soniczną? Jak się komuś bardziej podoba, to ma to być hi-coś tam? Bzdura. Hi-end dźwiękowy jest dla większości słuchaczy niestrawny. Klarowny, analityczny... Świadczy o tym estyma jaka darzy się lampę. Żaden to hi-end.

Link to comment
Share on other sites

Hi-end dźwiękowy jest dla większości słuchaczy niestrawny. Klarowny, analityczny... Świadczy o tym estyma jaka darzy się lampę. Żaden to hi-end.

Tak. Accuphase (nie wiem, czy to jest hi-end, w sensie ceny na pewno) jest dla mnie niestrawny, a nasłuchałem się tego towaru. Lampa daje mi to, czego sobie życzę. Może nie dorosłem do hi-endu (znam argememt: trzeba umieć słuchać takich sprzętów), ale dorosłem do własnej satysfakcji.

Link to comment
Share on other sites

Pomiary w elektronice są całe rzędu wielkości doskonalsze od możliwości percepcji człowieka.

 

Pomiary tak, ogólna dostępność do dobrych urządzeń pomiarowych już nie! Fluke to już bardzo dla wielu niebotyczny High End

 

Tak. Accuphase (nie wiem, czy to jest hi-end, w sensie ceny na pewno) jest dla mnie niestrawny, a nasłuchałem się tego towaru.

Dla czego? A60 całkiem fajnie sobie gra to samo DP800 DC800 niższe modele fakt nie są strawne.

 

DC900 też jakiś taki trochę odhumanizowany fakt!

Link to comment
Share on other sites

Termin " Wysoka Wierność " powinien mieć z powrotem znaczenie nie tylko pomiarowe ale także poglądowe. Zawierają się w nim bowiem przynajmniej 2 pojęcia: pomiary mieszczące się w odpowiednich normach, oraz potoczne znaczenie HIFI czyli wysoka jakość. Tak było kiedyś, zanim powstał w latach 80 termin Hi-END. Sprawę mnożenia terminów można doprowadzić do absurdu, już funkcjonuje przecież określenie Ultra Hi END.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.

                  wykrzyknik.png

AdBlock blocking software detected!


Our website lives up to the displayed advertisements.
The ads are thematically related to the site and are not bothersome.

Please disable the AdBlock extension or blocking software while using the site.

 

Registered users can disable this message.