Jump to content
IGNORED

Wojna w Ukrainie | Na żywo z Ukrainy


il Dottore
 Share

Recommended Posts

Coraz głośniej mówi się o podziale Ukrainy na część katolicką/unicką i prawosławną .

Będzie drugi Belfast - tuż pod polskim nosem.

 

A gdzie ty widzisz tę katolicką Ukrainę? Poza tym akurat teraz podziały religijne nie mają większego znaczenia. Liczy się świadomość narodowa i chęć wyrwania z uścisku niedźwiedzia.

 

Na pewno wielkim problemem opozycji jest to że demonstracje nie wyszły poza Kijów.

 

Właśnie zaczyna wychodzić:

"Dzi­siaj po krót­kiej, lecz bru­tal­nej walce z mi­li­cją lu­dzie wzię­li sztur­mem ad­mi­ni­stra­cję w Rów­nem. Ad­mi­ni­stra­cja we Lwo­wie zo­sta­ła za­ję­ta bez żad­nych prze­szkód; ok. 2 ty­się­cy ludzi po pro­stu we­szło do bu­dyn­ku, a ak­ty­wi­ści zmu­si­li jej szefa Ołeha Sało do na­pi­sa­nia po­da­nia o dy­mi­sję.

 

Bez walk opa­no­wa­no w go­dzi­nach wie­czor­nych sie­dzi­bę ad­mi­ni­stra­cji w Tar­no­po­lu. Miej­sco­wy por­tal "Za Zbru­czem" do­no­si, że jej szef, czyli lo­kal­ny przed­sta­wi­ciel pre­zy­den­ta Wik­to­ra Ja­nu­ko­wy­cza, Wa­łen­tyn Chop­tian uciekł stam­tąd jesz­cze przed porą obia­do­wą.

 

W Czer­ka­sach na po­łu­dnie od Ki­jo­wa ad­mi­ni­stra­cję pań­stwo­wą pro­te­stu­ją­cy za­ję­li po star­ciach z mi­li­cją, która uży­wa­ła gra­na­tów hu­ko­wych i po­le­wa­ła tłum wodą. Po wy­par­ciu mi­li­cjan­tów i wtar­gnię­ciu do środ­ka lu­dzie za­czę­li wy­rzu­cać na ulicę meble, do­ku­men­ty i je palić.

 

Część ludzi za­ba­ry­ka­do­wa­ła się w środ­ku, ocze­ku­jąc na atak mi­li­cji, która – jak się oba­wia­ją – może pod­jąć kontr­atak z ze­wnątrz. Czer­ka­ski por­tal "Pro­go­lo­vne" po­in­for­mo­wał jed­nak, że trzy au­to­bu­sy z funk­cjo­na­riu­sza­mi od­dzia­łów spe­cjal­nych Ber­kut, które przy­je­cha­ły wie­czo­rem na miej­sce wy­da­rzeń, za­wró­ci­ły i od­je­cha­ły do jed­nost­ki.

"Tysiące aktywistów wyjaśniły berkutowcom, którzy przyjechali w pełnej gotowości bojowej, że nie warto przelewać krwi za te władze. Milicjanci wrócili do autobusów i odjechali. Ludzie skandowali w ich kierunku: »Milicja z narodem« oraz »Zuchy!«""

Jestem Europejczykiem.

We własnym kraju jestem rebeliantem.

Link to comment
Share on other sites

Chyba jednak Wałęsa ma rację - Rosja nie wypuści Ukrainy ze swoich łap. Opozycja działała zbyt niemrawo, a teraz element radykalny przejmuje ster. Skończy się pacyfikacją i ograniczeniem wolności Ukraińców. Oby to wszystko przebiegło jak najłagodniej.

Edited by Yodzisław

"... Mój pogląd na islam jest taki, że NIE jest to tak naprawdę religia. Według mnie jest to totalitarna ideologia polityczna z elementami religii..." ---- WWW.EUROISLAM.PL

Link to comment
Share on other sites

'Żadnych złudzeń, Panowie!". Państwa "starej" Unii nie są zainteresowane przystąpieniem Ukrainy do UE. Stany Zjednoczone sytuacja w Euroie Wschodniej nic nie obchodzi. Sama Ukraina to dwie historycznie i kulturowo różne części, połączone jedynie spoiwem korupcji, która jest taka sama na wschodzie i na zachodzie kraju.

Link to comment
Share on other sites

'Żadnych złudzeń, Panowie!". Państwa "starej" Unii nie są zainteresowane przystąpieniem Ukrainy do UE. Stany Zjednoczone sytuacja w Euroie Wschodniej nic nie obchodzi. Sama Ukraina to dwie historycznie i kulturowo różne części, połączone jedynie spoiwem korupcji, która jest taka sama na wschodzie i na zachodzie kraju.

 

Ukrainy? ;)

 

Większość z Polaków i obywateli innych demoludów od 1945r śni na jawie. UE jako taka jest bardzo dobrym pomysłem i życiodajnym tworem ale dla państw starej Europy. Francja, Anglia, Niemcy - jak najbardziej tak, ale ta cała reszta? Nie rozwalajcie mnie. ;)

 

Na tej samej zasadzie dzielono "skórę po niedźwiedziu" w Jałcie. Od tamtego czasu nic się nie zmieniło. Są określone strefy wpływów, ich granice czasami się trochę przesuwają, ale sam układ pozostaje bez zmian. Życiem nie rządzi ideologia, tylko ekonomia. Ten kto trzyma łapę na kasie, dyktuje warunki reszcie. Tak jest i za naszą wschodnią i za zachodnią granicą.

 

UE - demokracja, wspólna waluta, wzajemna współpraca itd. Żeby wierzyć dziś w takie hasełka trzeba być dzieckiem specjalnej troski. No tak, ale ile się zmieniło! Co i gdzie się zmieniło? hihi ;) Inwestycje z dotacji nie wynikają z altruizmu UE. Jest to jedynie realizowanie dalekosiężnych projektów takich jak np. Stetin 2050, których celem jest poszerzenie strefy wpływów. Nic poza tym. W naszym polskim grajdole od 1945 roku zmieniły się tak na prawdę dwie rzeczy; garnitury na karkach polityków i forma wypowiedzi, głębia tego bełkotu była i jest dokładnie taka sama.

 

UE ma w takim samym, głębokim poważaniu sytuację na Ukrainie, jak w Polsce i innych demoludach. Te tereny mają być rynkiem zbytu, skansenem do inwestycji oraz źródłem taniej siły roboczej. Porządek ma zapewnić kontrolowanie tego całego przedsionka raju poprzez konsorcja bankowe. To że gdzieś giną ludzie nikogo nie obchodzi.

Edited by Mrok
Link to comment
Share on other sites

UE ma w takim samym, głębokim poważaniu sytuację na Ukrainie, jak w Polsce i innych demoludach. Te tereny mają być rynkiem zbytu, skansenem do inwestycji oraz źródłem taniej siły roboczej. Porządek ma zapewnić kontrolowanie tego całego przedsionka raju poprzez konsorcja bankowe. To że gdzieś giną ludzie nikogo nie obchodzi.

To dlaczego Ukraińcy tak bardzo garną się do tej Europy? Bo są idiotami? Nie, bo wiedzą, że lepiej trzymać się tego bogatszego, a nie biednego. EU to nie tylko same zalety, ale nawet nie chcę myśleć gdzie byśmy byli gdybyśmy byli poza EU? Naszą Centralą byłaby Moskwa? Bo kim bylibyśmy sami, skoro niewiele mamy? Sami istnieć nie możemy, to utopia. Moglibyśmy swobodnie poruszać się po Rosji i mieć gaz o połowę tańszy? I co ? Ja dziękuję, wolę raczej na Zachód, powoli, ale nigdy nie na Wschód

 

Populizm jest bardzo chwytliwy, ale tak naprawdę do niczego nie prowadzi.

Rotel A14, RCD-971 & Dynaudio Focus 140.

Link to comment
Share on other sites

EU to nie tylko same zalety, ale nawet nie chcę myśleć gdzie byśmy byli gdybyśmy byli poza EU?

 

mielibyśmy jak na Ukrainie teraz czyli grupa oligarchów i ta reszta.

 

UE było i jest najlepszym dla nas wyborem w tych czasach. Takie czasy są ,że trzeba być w jakiejś bandzie

Link to comment
Share on other sites

Tak się składa, że moja żona jest obywatelką Ukrainy (ale narodowościowo nie jest Ukrainką), i z wielkim niepokojem słucha wszelkich doniesień z jej ojczyzny.

 

Uświadomiła mi parę rzeczy, i myślę, że w tej dyskusji tutaj warto o tym powiedzieć.

 

Wszyscy tak zwani "opozycjoniści" to po prostu faszystowsko-nacjonalistyczne bojówki, które pod hasłami dawnego UPA (np. "слава героям - героям слава", "Белый Дол") wyszły na ulice. Wiecie co one znaczą? Wymordować Żydów, Polaków i Rosjan. Czy o taką demokrację chodzi? Czy Kaczyński nie wiedział o tym, kiedy ramię w ramię stał na Majdanie z Jaceniukiem (jednym z liderów tzw opozycji)?

 

Sądzicie, że po kilkudziesięciu latach faszystowskie nastroje w Zachodniej Ukrainie zniknęły Absolutnie nie! I dziwić tu może tylko polska postawa "polityczna", która tylko udaje nie dostrzegać tego problemu. O jakiej demokracji mówimy? Przecież to pełna anarchia!

Mogę się założyć, że już w tej chwili wjazd samochodem na polskich tablicach jest więcej niż niebezpieczny.

 

Dla tych, którzy nie wiedzą - Zachodnia Ukraina jak wybawców witała hitlerowców, chlebem, solą, wódką i kwiatami. I wszystko wskazuje na to, że tamtejsze nastroje i stosunek do innych narodowości się nie zmieniły.

To co działo się później, ilu wymordowano Polaków, Rosjan i Żydów, nie chce mi się nawet pisać, bo i moja rodzina została tym dotknięta bardzo boleśnie.

Żyj chwilą! Przyszłość i tak jest nieznana...

Link to comment
Share on other sites

Spokojnie... na rozpadzie Ukrainy Polska może skorzystać.

Myślę, że podgrzewanie tam atmosfery i gra na rozpad tego kraju jest w naszym narodowym interesie.

Cokolwiek można wyrwać spod władzy Moskala to jest nasz polski zysk!

A z Ukraińcami - choćby i nacjonalistami - dogadamy się. Oni sami rozumieją, że wszystko jest lepsze niż władza Moskwy - nawet władza hitlerowców. I mają słuszność.

Naród dumny i bitny - mimo trudnej przeszłości jest szansa na porozumienie i wspólną grę przeciw Moskwie.

Ale warunkiem jest rzeczywista niepodległość tego kraju, jeśli nie można wyzwolić całej Ukrainy to choćby jej zachodnią część.

Jeśli DAC - to NOS-DAC z buforem lampowym, jeśli wzmacniacz - to Pure Class A.

Link to comment
Share on other sites

Ciekawy jestem na ile jest to protest przeciwko obecnym wladzom a na ile jest pro unijny. Mnie sie wydaje, ze wiele bardziej przeciwko obecnym wladzom. Natomiast nie widze sensu w popieraniu na Ukrainie ukrainskich szowinistow z Malopolski Wschodniej czy Wolynia. Polska prwdziwie demokratyczna i obywatelska w miare latwo dogada sie z Ukraincami z Kijowa ale nie ze Lwowa czy Wolynia.

 

pozdrawiam,

Link to comment
Share on other sites

Dla tych, którzy nie wiedzą - Zachodnia Ukraina jak wybawców witała hitlerowców, chlebem, solą, wódką i kwiatami.

 

Nie wszystko jest takie czarno-białe. Moja rodzina pochodzi (Polacy) z Wileńszczyzny i też cieszyli się że wkraczają tam Niemcy, bo przepędzili sowietów, którzy później traktowali ich dużo lepiej.

 

Na demonstracjach przeciw akta też pojawiali się narodowcy, również skrajni, ale cel tych demonstracji był jednak jasny.

Edited by Yodzisław

"... Mój pogląd na islam jest taki, że NIE jest to tak naprawdę religia. Według mnie jest to totalitarna ideologia polityczna z elementami religii..." ---- WWW.EUROISLAM.PL

Link to comment
Share on other sites

Prawie 10 lat temu miała miejsce Pomarańczowa Rewolucja, no i co z tego wyszło? Ano gówno. Po czasie euforii korupcja i wzajemne oskarżenia doprowadziły ten kraj do miejsca w którym jest teraz. Następuje próba przejęcia władzy, i to wszystko. Zwykły człowiek tego nie odczuje, a zmienią się tylko gęby przy korycie.

 

Nasi, na czele z Kaczyńskim nie mają pojęcia co się tam dzieje, i tak naprawdę mają gdzieś, co się stanie. Znowu nikt mu nie powiedział o co chodzi. Ważne jest aby się tylko pokazać. Niedawno szef PIS miał alergię na wszystko co jest na wschód od Polski, i co? Kaczyński gdyby choć trochę miał rozumu we łbie nie stawałby w jednym rzędzie z Jaceniukiem.

 

Witalij Kliczko wicepremierem ds nauki i kultury - a nie mówiłem :-)

Edited by sittek

Rotel A14, RCD-971 & Dynaudio Focus 140.

Link to comment
Share on other sites

Guest wieslaw119

(Konto usunięte)

Mam nadzieję, że Kliczko aż taki głupi nie jest (a doradców, jak zauważyłem po fluktuacji jego wystąpień, ma niezłych) aby to wziąć - Ukraina potrzebuje Lidera na Prezydenta.

A innych liderów nie ma (tzn. nieumoczonych) - Kliczko swoją kasę zarobił generalnie na boksie i tak go ludzie widzą.

Link to comment
Share on other sites

Prawie 10 lat temu miała miejsce Pomarańczowa Rewolucja, no i co z tego wyszło? Ano gówno. Po czasie euforii korupcja i wzajemne oskarżenia doprowadziły ten kraj do miejsca w którym jest teraz. Następuje próba przejęcia władzy, i to wszystko. Zwykły człowiek tego nie odczuje, a zmienią się tylko gęby przy korycie.

 

Bo to była taka sama "rewolucja" jak w Polsce.

W jednym i drugim kraju dyrektywy przychodziły z Moskwy.

Jeśli DAC - to NOS-DAC z buforem lampowym, jeśli wzmacniacz - to Pure Class A.

Link to comment
Share on other sites

Niedawno szef PIS miał alergię na wszystko co jest na wschód od Polski, i co? Kaczyński gdyby choć trochę miał rozumu we łbie nie stawałby w jednym rzędzie z Jaceniukiem.

ten to do wszystkiego się przylepi co może mu dać jakąś korzyść polityczną, nie do końca należy go winić za to, żyje w swoim własnym świecie iluzji. Jak trzeba będzie to się przeredaguje "darogije druzja", zmieni scenografię i będzie bohater ukraińskiej "rewolucji"...

Z tym rozumem u Kaczyńskiego to delikatnie mówiąc poniosło cię...

CD, pliki, analog

wieczorami słuchawki

Link to comment
Share on other sites

Guest wieslaw119

(Konto usunięte)

Bo to była taka sama "rewolucja" jak w Polsce.

W jednym i drugim kraju dyrektywy przychodziły z Moskwy.

 

Akurat nie. Ale ok, spróbuj powiedzieć jak to było.

Link to comment
Share on other sites

Śmieszna jest ta naiwna wiara w to że z ukraińcami będzie się można dogadać , jak już Janukowycza wywalą ...

Panowie - cały ten Majdan - to stado totalnie antypolskich szumowin ... Czarnoczerwone flagi Swobody , Udar Kliczki - to partie dla których twórcy Rzezi Wołyńskiej - ponad 100 000 wymordowanych Polaków - to BOHATEROWIE .

Rzeź Wołyńska to jeden z FUNDAMENTÓW TOŻSAMOŚCI UKRAINY !!!! Dlatego dzisiaj banderowcy są czczeni i stawia się im masowo pomniki ...

Ktoś kto wierzy że jak już się Ukrainę "wyrwie " z lap rosji - to z ukraińcami da sie normalnie ułożyć stosunki - jest cholernie naiwny ...

W interesie Polski jest jak najsłabsza Ukraina i rosja !!!! A ukraina w UE - WZMOCNI SIĘ !!!!

Link to comment
Share on other sites

A Ty to bazgrzesz pijany, czy na kacu?:) Sprawdź, może któryś z twoich sąsiadów to prawnuk tych (przyznaję rację)- gnoi? A może jeszcze ukraiński Żyd? Jeśli w dodatku jeździ na rowerze - ma przejebane. Zresztą - u ciebie wszyscy tak mają.

Edited by Bezlitosna Niusia
Link to comment
Share on other sites

 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.

                  wykrzyknik.png

AdBlock blocking software detected!


Our website lives up to the displayed advertisements.
The ads are thematically related to the site and are not bothersome.

Please disable the AdBlock extension or blocking software while using the site.

 

Registered users can disable this message.