Jump to content
IGNORED

Czy Polsce potrzebny jest Konkordat ? Znieść (zlikwidować) go czy nie czy Polska w związku z tym jest państwem świeckim ?


Guest Piwo Jasne

Recommended Posts

Guest Piwo Jasne

(Konto usunięte)

Czy Polsce potrzebny jest Konkordat ? .

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Link to comment
Share on other sites

  • Moderatorzy

Pytanie co Konkordat wnosi z punktu widzenia ateisty? Chyba tylko to że ksiądz nie może odmówić takiemu pochówku w poświęconej ziemi. To znaczy obrzędu odmówić może, ale nie może zakazać pochówku na cmentarzu katolickim.

 

To jest umowa międzypaństwowa jak każda inna, i nakłada obowiązki na obie strony.

Link to comment
Share on other sites

No Chyba jednak wnosi więcej niż kwestia pochówku....

Np.Finansowanie kleru, ulgi podatkowe,nauka religii w szkołach etc.....

Oczywiście ta umowa to draństwo...., korzyści maja z tego tylko czarni i purpuraci..., po obydwu stronach...

Coś takiego w XXI wieku już nie ma prawa bytu.....

 

Nie chcę się denerwować bo mi żyłka pęknie.......

 

Kanał Prawy Kanał Lewy STEREO......................Przenicowany świat

Link to comment
Share on other sites

Pytanie co Konkordat wnosi z punktu widzenia ateisty? Chyba tylko to że ksiądz nie może odmówić takiemu pochówku w poświęconej ziemi. To znaczy obrzędu odmówić może, ale nie może zakazać pochówku na cmentarzu katolickim.

 

To jest umowa międzypaństwowa jak każda inna, i nakłada obowiązki na obie strony.

Najbardziej, Drogi @misiomorze - podoba mi się w Twej, jakże zacnej i wzniosłej , pełnej miłości i szacunku do bliźnich wypowiedzi - słowo: "takiemu".

Fajne. A i szacunku - w uj!

Link to comment
Share on other sites

Pozwolę sobie wkleić to, co już umieściłem w innym wątku. Znalezione w Internecie. Nic dodać, nic ująć.

 

WYOBRAŹCIE sobie taką hipotetyczną sytuację:

 

Polska podpisuje z Rosją układ, na podstawie którego:

 

1. Polska będzie utrzymywać na swój koszt wszystkie placówki dyplomatyczne Rosji, rosyjskie uczelnie wyższe, licea i gimnazja na terenie Polski.

 

2. Polska zgodzi się, aby Rosja posiadała na terytorium Polski siatkę jawnych funkcjonariuszy, zarówno obcego pochodzenia jak i rekrutowanych miejscowo.

 

3. Funkcjonariusze ci będą mieli gwarantowany wstęp do szkół, szpitali, wiezień, jednostek wojskowych, w celu gromadzenia informacji i prowadzenia działań propagandowych i manipulacyjnych na rzecz Rosji i jej interesów.

 

4. Funkcjonariusze ci, wstępując do polskiego wojska, zostają od razu co najmniej kapitanami, a nawet generałami i mają nie tylko pensje pochodzące z dochodu narodowego Polski, ale także mieć będą dostęp do największych tajemnic.

 

5. W stosownych przypadkach będą mieli też pensje i przywileje takie same jak pracownicy tych ośrodków, ale pod wieloma względami nie będą podlegać takim samym przepisom (np. ci w szkołach nie będą podlegali kuratorium i ministerstwu).

 

6. Ponadto, Polska przyzna im bezpłatną opiekę medyczną, socjalną i emerytury.

 

7. W przypadku łamania prawa przez tych funkcjonariuszy - o ile nie zostali złapani na gorącym uczynku - Moskwa zastrzega sobie prawo do nieinformowania polskich władz i podejmowania kroków zgodnie ze swoimi interesami - np. tuszowania spraw, zastraszania ofiar, przenoszenia winnych na inną placówkę, kłamania, oskarżania innych etc.

 

8. Rosja zastrzega sobie prawo do wykorzystywania swoich funkcjonariuszy do otwartego krytykowania i wpływania na polską politykę wewnętrzną i zewnętrzną, prawa obywatelskie, kierunki badań naukowych i każdą inną dowolny dziedzinę życia społecznego i politycznego.

 

9. Krytyka ta będzie dokonywać się na koszt polskiego podatnika w mediach publicznych. W przypadku stworzenia przez Rosję własnych mediów w Polsce - będą one korzystać ze wsparcia finansowego RP.

 

10. Rosja zastrzega sobie prawo zakazu krytyki jej działań uznając takie praktyki za niedopuszczalne manipulacje.

 

11. W przypadku stwierdzenia przez Rosjan naruszenia swoich dóbr osobistych (np. w przypadku poczucia się urażonym krytyką), winni takich zachowań odpowiadać będą przed polskimi sądami. Postępowania dochodzeniowe (prokuratura) i sądowe toczyć się będą na koszt polskiego podatnika.

 

12. Polska ma też oddać Rosji wszystkie ziemie i nieruchomości jakie kiedykolwiek należały do władz Imperium Rosyjskiego lub Związku Radzieckiego albo obywateli któregoś z tych krajów.

 

13. Polacy robią codzienną składkę pieniężną (daninę) na rzecz Rosji.

 

14. Polski rząd finansuje działalność agentów Rosji pracujących w Polsce.

 

15. Obywatele polscy będą obchodzić święta narodowe Federacji Rosyjskiej. Rząd polski zagwarantuje, iż będą to dni wolne od pracy, zaś straty gospodarki pokrywane będą ze środków skarbu państwa.

 

16. Państwo polskie zagwarantuje Rosji wszelką pomoc: materialną, prawną, organizacyjną i logistyczną w obchodach świąt Federacji Rosyjskiej.

 

17. Pomniki przywódców i ideologów państwa rosyjskiego powstawać będą w Polsce na koszt skarbu państwa RP. W przypadku społecznej zbiórki środków - jej rozpoczęcie nie będzie wymagać zgody polskiego ministerstwa finansów, nie będzie też podlegać opodatkowaniu.

 

18. Rosja gwarantuje sobie prawo do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie RP wolnej od opodatkowania.

 

19. UMOWA GWARANTUJĄCA TE WSZYSTKIE PRZYWILEJE NIE PODLEGA WYPOWIEDZENIU.

 

PODOBA SIĘ ???

NIE ???

 

A co, jeżeli to zamiast Rosji byłyby Niemcy?

 

TEŻ NIE?

 

Jak umowę taką zdefiniować? Czy to protektorat, świadoma rezygnacja z niepodległości? A może działalność na szkodę interesów własnego państwa i jej narodu, czyli Z D R A D A ???

 

Więc dlaczego zgodziliśmy się na coś takiego SAMEGO w stosunku do WATYKANU?!

Link to comment
Share on other sites

  • Moderatorzy

Najbardziej, Drogi @misiomorze - podoba mi się w Twej, jakże zacnej i wzniosłej , pełnej miłości i szacunku do bliźnich wypowiedzi - słowo: "takiemu".

Fajne. A i szacunku - w uj!

Jakoś tak przy pisaniu tego posta przypomniały mi się poglądy Jakuba Wędrowycza w temacie pochówku bezbożników w poświęconej ziemi.

Link to comment
Share on other sites

  • Moderatorzy

3. Funkcjonariusze ci będą mieli gwarantowany wstęp do szkół, szpitali, wiezień, jednostek wojskowych, w celu gromadzenia informacji i prowadzenia działań propagandowych i manipulacyjnych na rzecz Rosji i jej interesów.

Uważasz że katolik w szpitalu nie powinien mieć prawa do przyjęcia sakramentów?

Link to comment
Share on other sites

Mój ostatni temat na AS . Czy Polsce potrzebny jest Konkordat ? .

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zanim sobie wspólnie odpowiemy na pytanie , postawione w tytule wątku , warto zapoznać się z niniejszym tekstem , cytuję :

 

 

Po co konkordat?

 

" Konkordat, będący anachroniczną formą umowy między państwem a organizacją religijną reprezentowaną przez papieża, nie ma żadnego pozytywnego znaczenia dla narodu. A już w żadnym razie konkordat nie reguluje stosunków Państwo — Kościół, a jedynie stwarza niepotrzebne napięcia.

Religia jest prywatną sprawą obywatela, a nie władz państwowych, a zatem państwo nie może być rzecznikiem jakiegokolwiek wyznania. Nie może być również sponsorem żadnej religii lub wyznania, łożąc na ten „zbożny" cel poważne sumy, których brakuje w innych dziedzinach życia społecznego. W istocie swej konkordat gwarantuje „ na piśmie", funkcjonującemu w Polsce rzymskiemu klerowi, określone przywileje i wszelkie możliwe korzyści.

Kościół nigdy nie krył, że ma wszelkie prawa do zajmowania się polityką. W konkordacie, jak się okazało, spełniono różne żądania watykańskiego władcy. Zagwarantowano klerowi rzymskiemu prawo do nieomal współrządzenia i decydowania o wielu żywotnych i istotnych dla Państwa sprawach. Jednocześnie ta bogobojna instytucja zwolniona jest od wszelkiej odpowiedzialności za efekty podejmowanych decyzji. Na bazie konkordatu Kościół będzie występował w przyszłości z dalszymi roszczeniami, a rząd chcąc je wypełnić, będzie musiał inicjować kolejne ustawy. Tą drogą oą minie sięzapisy konkordatu, przyznając Kościołowi coraz więcej prerogatyw i przywilejów.

Wreszcie byłoby dobrze, aby raz na zawsze ustalono, jakiego państwa obywatelami jest rzymski kler stacjonujący w Polsce? Wiele przemawia za koniecznością stworzenia w naszym kraju dla „ neutralizowanych" przedstawicieli Watykanu osobnego kodeksu karnego, gdyż ten „ ogólny" nie ma do nich zastosowania. A że kler rzymski w Polsce stoi w demokratycznym państwie ponad prawem, to wynika właśnie z prawa kanonicznego.

Wymiar sprawiedliwości nie wykazuje żadnego zainteresowania wobec księży — przestępców w obawie przed zatargami z Kościołem. Konkordat nie tylko że akceptuje ten stan rzeczy, ale jeszcze bardziej go umacnia. Utrzymując tę szczególną, klerykalną formę jurysdykcji, stwarza się realne niebezpieczeństwo jeszcze większej bezkarności rzymskiego duchowieństwa.

Osobnym zagadnieniem jest wiarygodność politykierów w sutannach. Kościół dewastując własne doktryny, mówiące o ponadziemskim charakterze i jakiejś tam misji, w roku 1994 ustami metropolity poznańskiego, abpa Stroby, wyrzekł się wynagrodzenia dla katechetów. Niedługo trzeba było czekać, aby Kościół zmienił zdanie i obecnie „ słowo Boże" głoszone w szkołach jest płatną indoktrynacją młodych pokoleń. Często nauczyciel z 30 — letnią praktyką zawodową zarabia mniej niż jakiś smętny katecheta po roku nauczania. Posłannictwo Kościoła stało się płatnym biznesem.(a co z chrześcijańską zasadą "Darmo wzięliście , darmo dawajcie " ?)

Możecie sobie wołać!

 

Ponad prawem podatkowym stawia się Kościół, a kler jest zwolniony z wszelkich podatków. Ale ten sam „ biedny" Kościół wysyła rok w rok daniny do Watykanu w formie świętopietrza.

Każda wizyta papieża to miliony dolarów, które można by było przeznaczyć na szlachetniejsze cele. Ale cynizm i patologia tego stanu rzeczy polega na tym, że każda taka „ duszpasterska" wizja lokalna kosztuje miliony dolarów. I właśnie do tej biedy, którą można byłoby nakarmić za pieniądze wydane na „ pielgrzymkę" papieża, tenże „ najwyższy autorytet moralny" mówi o jakimś — tam współczuciu i miłosierdziu. Jakież to boskie i szlachetne! A jakie wzruszające... "

 

 

http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,1722

Piotr

Link to comment
Share on other sites

Zapominacie o jednym. W Polsce żyje cała masa katolików i to z tego powodu podpisano konkordat, nie dlatego że chciał tak Watykan.

Gdyby w Polsce nie było katolików nie byłoby i konkordatu. Konkordat ma służyć katolikom, obywatelom państw polskiego.

 

Ponad prawem podatkowym stawia się Kościół,

Tak, jak wszystkie związki wyznaniowe.

Sugerowanie, że tylko Kościół katolicki jest draństwem, a posługiwanie się kłamstwem czyni z tego art. paszkwil.

 

Polska państwem świeckim? Już od dłuższego czasu czysto teoretycznie.

To będzie zasadne wtedy kiedy za niechodzenie do kościoła dostaniesz mandat, a skarbówka będzie cię ścigać za małe datki na "tacę".

„Jeśli nie masz co robić, nie rób tego w moim towarzystwie”

Link to comment
Share on other sites

Zapominacie o jednym. W Polsce żyje cała masa katolików i to z tego powodu podpisano konkordat, nie dlatego że chciał tak Watykan.

 

I dlatego podpisano konkordat, który uczynił z Polski wasala Watykanu w o wiele większym stopniu niż PRL była wasalem Moskwy (patrz mój wpis z wczoraj, 17:23)?

 

W Argentynie jest 92% katolików, konkordatu nie ma. W Izraelu jest 2% chrześcijan (wszystkich, nie tylko katolików). Konkordat jest. To wszystko dowodzi, że twoja argumentacja jest pozbawiona sensu.

 

Konkordat ma służyć katolikom, obywatelom państw polskiego.

 

A czymże służy przeciętnemu obywatelowi-katolikowi? Bo czym klerowi - wiadomo.

 

Tak, jak wszystkie związki wyznaniowe.

Sugerowanie, że tylko Kościół katolicki jest draństwem, a posługiwanie się kłamstwem czyni z tego art. paszkwil.

 

Polska Autokefaliczna Cerkiew Prawosławna i Związek Muzułmanów w Polsce korzystają z zapisów konkordatu? Uważasz nas tutaj za idiotów?

 

To będzie zasadne wtedy kiedy za niechodzenie do kościoła dostaniesz mandat, a skarbówka będzie cię ścigać za małe datki na "tacę".

 

Lista cech charakterystycznych państwa wyznaniowego jest długa. Nie muszą być spełnione wszystkie, aby państwo za takie uznać. Wystarczy kilka. W Polsce właśnie taka sytuacja ma miejsce.

Link to comment
Share on other sites

@Bobcat bez urazy, ale ta umowa którą wkleiłeś - zapewne w dobrej intencji to bzdury straszliwe. Ile takich kwiatków w internecie można spotkać - lasów w Polsce by nie wystarczylo gdyby chcieć je wszystkie wydrukować....

 

Co do konkordatu - czemu go podpisano ???

Bo w polityce się płaci długi.

Kościół katolicki pomagał solidarności, oczywiście jak to kościół nie czynił tego za darmo. Żaden kościół nie pomaga za darmo. Bardzo pomagał solidarności władca kościoła katolickiego Jan Paweł II.

I jako szef państwa watykańskiego zażądał spłaty długu.

Owszem możemy dyskutować ile w tym było jego żądania, ile żądania kardynałów i samego Watykanu, a ile typowo polskiego wchodzenia w d.... bez wazeliny...

 

W każdym razie konkordat to spłata długu politycznego.

Ponieważ nic się nie dzieje w oderwaniu od reszty należy pamiętać iż część naszych bohaterów styropianu to zwykła agentura była - a kto krzyczy najgłośniej złapać złodzieja ???

Czemu Kwaśniewski zgodził się na nasz udział w wojnie w Iraku za samo dziękuje ??? ;P

 

Czemu konkordat jako średniowieczna umowa nie pójdzie won ???

Bo nie mamy silnej partii mającej poparcie społeczne...

 

Pis i kościół żerują na sobie wzajemnie, PO - oni też nie odważyli się na wojnę z kościołem kradnąc na potęgę nie chcieli krucjaty religijnej przeciw sobie...

 

Nowoczesna ? Sorry, ale to najwyżej żart....

 

Kukiz15 jest tam z 15 inteligentnych ludzi, ale sam Kukiz już zniszczył - a właściwie przegapił - wychodzi na to samo, zrobienie z tego ruchu czegoś sensownego dla Polski.

 

Czyli nadal kościół jest języczkiem u wagi, nadal wszystkie partie wchodzą czarnym w .......

Jedne w świetle jupiterów, drugie w zaciszu gabinetów kardynałów i biskupów.

 

Czyli konkordat będzie moim zdaniem jeszcze przez minimum 10-20 lat. Może dłużej jak Polska...

 

I na koniec od ponad 27 lat jako naród jesteśmy świadomie dzieleni i skłócani przez wrogów zewnętrznych i wewnętrznych. I jeśli ktoś publicznie bije na alarm - w tv, nie na bocznicy. To z automatu staje się osobą nie mile widzianą w mediach....

 

A i oczywiście konkordat nie ma nic wspólnego z wiarą, bogiem,itd. Czyli podobnie jak k.kat. ale to już moja prywatna opinia

Link to comment
Share on other sites

Najbardziej mi się podoba to Jacchusiowe: "cała masa katolików". Fajne, wesołe i jakże bezpieczne określenie stanu aktualnego:)

 

A na Kwacha, miast go w dupę całować i bezy pożerać z wikarym lub innym proboszczem - pluje i nienawidzi jak psa.

 

To tyle, jeśli chodzi o pojęcie "całokształtu" naszego Kolegi...

Bez Koniokradu byłoby ponuro i źle.

A tak - jest przynamniej zabawnie.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.

                  wykrzyknik.png

AdBlock blocking software detected!


Our website lives up to the displayed advertisements.
The ads are thematically related to the site and are not bothersome.

Please disable the AdBlock extension or blocking software while using the site.

 

Registered users can disable this message.