Jump to content
IGNORED

Pozytywna sila ,PiS.


Recommended Posts

7 minut temu, wojciech iwaszczukiewicz napisał:

Dzięki suwerenowi czy Duchowi św. ?

Ciąża Figurskiej?

Edited by Jaro_747

Jestem Europejczykiem.

We własnym kraju jestem rebeliantem.

Link to post
Share on other sites
W dniu 9.05.2021 o 21:43, papageno napisał:

Wystarczy nazwy instytucji poprzedzić przymiotnikiem "katolicki"

Do ogarniania nazwa powinna być  powszechna ? 

Dla cudzoziemców jest atrakcyjnie.

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

Największe grupy cudzoziemców posiadających ważne dokumenty pobytowe stanowią obywatele:

Ukrainy – 261 tys. osób,

Białorusi – 30,5 tys.,

Niemiec – 20,2 tys.,

Rosji – 12,9 tys.,

Wietnamu – 10,8 tys.,

Indii – 10,3 tys.,

Włoch – 8,5 tys.,

Gruzji – 8,4 tys.,

Chin – 6,9 tys.

Wielkiej Brytanii – 6,5 tys.

Edited by xetras
Dopisek

~Way hay and up she rises early in the morning~

 

Link to post
Share on other sites

6F821278-D87A-4AD3-ACDE-AD29E9FDB04B.jpeg

 • Like 4
 • Thanks 2

  Wpis dekady! Jamówię napisał: Na koniec po proszę o podanie naukowej metodologii,której poddałeś się "testując" wzmacniacze. Jeśli ogranicza się ona do słuchania sobie jednego wzmacniacza po drugim,to w zasadzie możesz sobie darować.

Link to post
Share on other sites

38D4FE6F-6A18-4FEC-A338-AC971E4444BA.jpeg

B9C99C28-EA44-4D8A-B38E-EB68B14D017F.jpeg

81C302F3-3C78-4EDD-873E-5685EEEA8035.jpeg

F9CE6DF4-5E95-4939-B32E-9A4D1871A458.jpeg

 • Like 6
 • Thanks 1

  Wpis dekady! Jamówię napisał: Na koniec po proszę o podanie naukowej metodologii,której poddałeś się "testując" wzmacniacze. Jeśli ogranicza się ona do słuchania sobie jednego wzmacniacza po drugim,to w zasadzie możesz sobie darować.

Link to post
Share on other sites

Coraz lepiej widzę.

No to tak dla pokrzepienia:

 

Badanie przeprowadziła firma United Surveys. Z sondażu wynika, że Koalicja Obywatelska zdobywa obecnie 12,1 proc. głosów w teoretycznych wyborach. To spadek o 6 punktów procentowych w porównaniu do identycznego sondażu z kwietnia. Jest to najgorszy wynik KO w historii badań United Surveys. Wygląda więc na to, że KO mocno straciła po decyzji o wstrzymaniu się od głosu w sprawie ratyfikacji Funduszu Odbudowy.

Największe poparcie, podobnie jak w poprzednim sondażu, uzyskało Prawo i Sprawiedliwość. Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, Zjednoczona Prawica uzyskałaby 33,5 proc. głosów.

Czyli pisiaki już na dnie🤪

Welly, welly, welly, welly, welly, welly, well. To what do I owe the extreme pleasure of this surprising visit?

Link to post
Share on other sites

Piotr Schramm

8 maja o 18:21  · 

10 ZASAD TEORII MANIPULACJI SPOŁECZNEJ Noama Chomskiego

1. Rozpraszanie uwagi

Kluczowym elementem kontroli społecznej jest odwrócenie uwagi od spraw istotnych i zmian dokonywanych przez polityczne i ekonomiczne elity, przez ciągłe rozpraszanie uwag i zalew opinii publicznej nieistotnymi informacjami. Strategia odwracania uwagi jest kluczowa, aby zapobiegać zainteresowaniu społeczeństwa podstawową wiedzą z zakresu ekonomii, psychologii, prawa, socjologii lub cybernetyki. Utrzymuj opinię publiczną odwróconą od realnych problemów społecznych przez zniewolenie nieistotnymi sprawami. Społeczeństwo musi być cały czas bardzo zajęte – bez czasu na myślenie.

2. Wygeneruj problem i zaproponuj rozwiązanie

Metoda ta jest również określana jako problem-reakcja-rozwiązanie. Stwórz taką sytuację (problem), która wywoła u odbiorców żądanie podjęcia kroków natychmiastowych, mających na celu rozwikłanie problemu bądź zapobiegnięcie mu w przyszłości. Na przykład pozwól, aby rozprzestrzeniła się przemoc, aby społeczeństwo zgodziło się na zaostrzenie norm prawnych w ochronie własnego bezpieczeństwa, za cenę swojej wolności albo wykreuj kryzys ekonomiczny, aby usprawiedliwić radykalne cięcia świadczeń socjalnych.

3. Zmiany wprowadzaj stopniowo

Nie wdrażaj radykalnych zmian drastycznie, lecz stopniowo przesuwaj granicę społecznej akceptacji i wytrzymałości krok po kroku, rozbijając zmiany na kolejne lata. Tym sposobem przeforsowano fundamentalne przeobrażenia społeczno-ekonomiczne w Polsce w latach 1980-1990, które doprowadziły do rozkwitu ekonomii neoliberalnej: minimum świadczeń, prywatyzacja, niepewność jutra, elastyczność zatrudnienia, masowe bezrobocie, rozwój patologii społecznych, wypłaty na niskim poziomie, brak gwarancji godnego zarobku – wprowadzenie takich zmian jednocześnie wywołałoby rewolucję.

4. Strategia odroczenia

Kolejna metoda na przeprowadzenie niemile widzianej zmiany: przedstaw ją jako bolesną konieczność", którą bezwzględnie zmuszeni będziemy wprowadzić w przyszłości. Ludziom łatwiej jest bowiem zaakceptować widmo przyszłego poświęcenia niż przyjąć zmianę od razu. Ponadto społeczeństwa mają tendencję do naiwnej wiary, że "być może jakoś to będzie i uda się uniknąć problemu". Taka strategia daje więcej czasu na oswojenie się ze świadomością zmiany, a także przyjęcie jej w atmosferze rezygnacji, kiedy nadejdzie czas, by wcielić ją w życie.

5. Mów do społeczeństwa jak do dziecka

Większość reklam i komunikatów adresowanych do opinii publicznej korzysta z języka oraz sposobu argumentacji, jakiego używa się przemawiając do dzieci lub osób ograniczonych umysłowo, a więc uproszczonej i wręcz infantylnej formy komunikacji. Im bardziej chcesz swemu rozmówcy zamącić obraz rzeczywistości, tym bardziej staraj się infantylizować komunikat. Dlaczego? Jeżeli będziesz zwracać się do osoby, jakby miała lat dwanaście, to pod wpływem sugestii prawdopodobnie odpowie lub zareaguje bezkrytycznie, tak jak gdyby faktycznie miała dwanaście lub mniej lat.

6. Skupiaj się na emocjach a nie na racjonalności

Wykorzystywanie emocji, to klasyczna technika mająca na celu odstawienie na bok racjonalnej analizy i zdrowego rozsądku danej jednostki. Co więcej – użycie języka odpowiednio nacechowanego emocjonalnie daje możliwość podświadomego zaszczepienia idei, pragnień, lęków, niepokojów, impulsów, a przez to wywołanie określonych zachowań czy postaw.

7. Utrzymuj ludzi w ignorancji

Uczyń społeczeństwo niezdolnym do zrozumienia metod sprawowania nad nim kontroli. Edukacja oferowana niższym klasom musi być na tyle uboga i na przeciętnym poziomie, aby przepaść ignorancji pomiędzy niższymi a wyższymi klasami utrzymywała się, zaś techniki kontroli pozostawały niezrozumiałe dla klas niższych.

8. Promuj przeciętność

Spraw, aby w świadomości społecznej utrwaliło się przekonanie, że bycie głupim, wulgarnym, przeciętnym i niewykształconym to stan naturalny i jest on jak najbardziej w porządku i społecznie akceptowalny.

9. Wzmacniaj w ludziach poczucie winy

Pozwól, aby jednostki uwierzyły, iż są one jedynymi winnymi swoich niepowodzeń, przez niedostatek inteligencji, zdolności lub własnych starań. Dzięki temu, miast buntować się przeciwko systemowi, który stawia jednostkę w niekorzystnej dlań sytuacji, będzie ona żyła w poczuciu winy i zaniżenia samooceny, wiodącym nierzadko do depresji. W takich okolicznościach osoba staje się pasywna oraz niezdolna do działań zmierzających do zmiany systemu. Bierność społeczna oznacza brak rewolucji.

10. Poznaj ludzi lepiej niż oni sami są w stanie poznać siebie

W ciągu ostatnich dziesięcioleci szybki postęp naukowy spowodował rosnący rozziew pomiędzy zasobami wygenerowanej wiedzy a tym, co jest ogólnie dostępne (tłumaczone) szerokim rzeszom społeczeństwa. Dzięki osiągnięciom biologii (genetyka), neurobiologii, psychologii, cybersocjologii elity władzy są w stanie posiąść zaawansowaną wiedzę na temat poszczególnych jednostek, jak i społeczeństwa, co pozwala im poznać człowieka lepiej i z większą dokładnością niż może on wiedzieć o samym sobie. Oznacza to wprost, że dysponując tą wiedzą można sprawować nieskrępowaną kontrolę nad jednostkami – większą niż one same mogą posiąść nad sobą.

 • Thanks 1

  Wpis dekady! Jamówię napisał: Na koniec po proszę o podanie naukowej metodologii,której poddałeś się "testując" wzmacniacze. Jeśli ogranicza się ona do słuchania sobie jednego wzmacniacza po drugim,to w zasadzie możesz sobie darować.

Link to post
Share on other sites
17 minut temu, sly30 napisał:

Piotr Schramm

8 maja o 18:21  · 

10 ZASAD TEORII MANIPULACJI SPOŁECZNEJ Noama Chomskiego

Wszystek piniundz ma być udziałem spadkobierców i niszczycieli  systemu monetarnego z Bretton Woods.

Firma partyjna tu jest mniej istotna, a raczej - forma.

W tym kontekście selektywnie generuję relacje z zewnętrznym otoczeniem.

PS.

O promocji antycywilizacji -

Wywiad Z Jael Neemann

 

[Inżynieria wspólnoty pierwotnej nie skutkuje]

Tu sporo więcej:

Hidden Content

  Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

 

 

 

@sly30 , generalnie zasady manipulacyjne są statystycznie poprawne, ale ludzie nie chcą ich się słuchać.

Przypomnę - "natura nie znosi próżni"

Próżniactwo też jest sztucznie narzucane.

~Way hay and up she rises early in the morning~

 

Link to post
Share on other sites

Generatywna wrodzona genetycznie gramatyka uniwersalna jest bardzo ciekawa - odnośnie Noama Chomsky'ego takie skojarzenie mi się nasunęło, ale nie daje podstaw do tego by prognozować, jak rozmaicie język naturalnie się dzieli i będzie się dzielił.

Bo - istnieje "niedefiniowalność prawdy" - czyli dowód Alfreda Tarskiego, który dotyczy skończonych zbiorów ocenianych samymi elementami tych zbiorów.

Natomiast język (sam z siebie ?) tworzy znaczenia nieskończone. To kontekst tego języka jest nieskończony. I to jest różnica definiowalności i niedefiniowalności.

W zbiorach nieskończonych zachodzi definiowanie w nieskończonym, a potencjalnym kontekście. Np. za sto, kilkaset lat.

Chomsky uwzględnia stan faktyczny, czyli tylko to z czym ma się do czynienia a nie z tym, co z niego wynika i potencjalnie może kiedyś nastąpić.

Czyli - nauka nie może udowodnić nieobliczalnego, czyli - zrządzenia fatum, losu,wyroczni.

Człowiek i ludzie to tylko igraszka w boskich zamysłach.

Edited by xetras
Dopisek

~Way hay and up she rises early in the morning~

 

Link to post
Share on other sites

Filozofia - jest taka która sprzyja i taka która izoluje. Taka jest istota naukowców i nauki.

Za to przecież im płacą - za izolowanie.

 

(Niechętnie się daje pieniądze na łączenie mentalne.)

Nad tym władza nie ma władzy.

~Way hay and up she rises early in the morning~

 

Link to post
Share on other sites
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.

                  wykrzyknik.png

Wykryto oprogramowanie blokujące typu AdBlock!
 

Nasza strona utrzymuje się dzięki wyświetlanym reklamom.
Reklamy są związane tematycznie ze stroną i nie są uciążliwe. 

Prosimy wyłącz rozszerzenie AdBlock podczas używania strony.

Zarejestrowani użytkownicy mogą wyłączyć ten komunikat.