Skocz do zawartości

Polityka prywatności

Polityka prywatności forum audiostereo.pl


I. Postanowienia Ogólne

1. Seo Power Sp. z o.o. (dalej „Seo Power”) jest administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dla ułatwienia, dalej będziemy posługiwali się skrótem „ogólne rozporządzenie o ochronie danych”), w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznymi. Oznacza to, że Seo Power ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych Użytkowników we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność.
2. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej
3. Poprzez „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych tj. przechowywanie lub weryfikacja dostępu użytkownika do forum.
4. Celem tej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Seo Power w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.audiostereo.pl oraz powiązanych z nimi usług i narzędzi wykorzystywanych przez Użytkowników do wykonywania czynności, takich jak Rejestracja, zamieszczanie ogłoszeń oraz wysyłka na adres e-mail newslettera związanego z działalnością forum i zawierającego oferty producentów sprzętu audio. Wszelkie nasze działania podlegają przepisom prawa, które obowiązują w zakresie ochrony danych, na przykład ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
5. Korzystanie przez Użytkowników z forum www.audiostereo.pl, możliwe jest jedynie po zapoznaniu się z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności i Regulaminu www.audiostero.pl.


II. Przetwarzanie danych osobowych przez Seo Power
Poniżej opisane zostały najczęściej występujące działania związane z danymi osobowymi Użytkowników, czyli również na Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem z usług Seo Power w ramach administrowania forum internetowym www.audiostereo.pl

1. Utworzenie Konta przez Użytkownika wymaga podania informacji identyfikujących Użytkownika (w tym jego danych kontaktowych) tj.:
- nazwy użytkownika
- adresu e-mail
- miejscowości
- branży

2. Użytkownicy mają możliwość zamieszczenia ogłoszenia co powoduje, że możliwe staje się pobranie następujących danych:
- numer telefonu,
- województwo i miejscowość,
- adres e-mail,
- nazwa użytkownika

3. Użytkownicy mają możliwość dołączenia do klubu audiostereo.pl, co staje się możliwe po uzyskaniu karty klubu audiostereo.pl wysyłanej na adres korespondencyjny użytkownika, po podaniu następujących danych:
- imienia i nazwiska,
- adresu (ulica, miejscowość, kod pocztowy).
 

4. W ramach profilu konto może zawierać także inne dane, które umieszczane są w rubryce „o mnie”, które są widoczne publicznie. Udostępnienie swoich danych osobowych oraz inne informacje w rubryce „o mnie” następuje na podstawie własnej, przemyślanej i świadomej decyzji Użytkownika, który powinien wziąć pod uwagę ryzyko, ponieważ może ono wiązać się z upublicznieniem danych osobowych, w szczególności adresu lub dokładnej lokalizacji. Ryzyko te może polegać na możliwość zidentyfikowania Użytkownika przez inne osoby, utracie prywatności lub kradzieży tożsamości.

5. W przypadku logowania się na forum ww.audiostereo.pl za pośrednictwem zewnętrznej usługi uwierzytelniającej oferowanej przez podmioty, nad którymi Seo Power nie posiada nadzoru, np. Facebook Connect, Seo Power w ramach prowadzenia forum pozyskuje wyłącznie adres e-mail Użytkownika i tylko na potrzeby logowania oraz jeżeli Użytkownik wyraził na to zgodę w celu wysyłki newslettera marketingowego.

6. Gdy jest to konieczne do świadczenia usługi Użytkownikom albo stanowi uzasadniony interes Seo Power lub podmiotów trzecich, (którym jest na przykład zapewnienie bezpieczeństwa zasobów IT albo bezpieczeństwa innych Użytkowników), Seo Power jest uprawniona do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowej lub urządzenia Użytkowników. Takie dane mogą obejmować np. adres IP (adres, z którego korzysta urządzenie Użytkownika wykorzystywane do dostępu do forum internetowego www.audiostereo.pl).


III. Czas przetwarzania danych
Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane do:
a) zakończenia działalności przez administratora w zakresie prowadzenia forum i sklepu internetowego,
b) 30 dni od usunięcia przez Państwa konta użytkownika,
c) 30 dni od usunięcia przez Państwa zamieszczonego ogłoszenia z Panelu użytkownika,
d) terminu przedawnienia należności podatkowych wynikających z płatności dokonywanych na rzecz Seo Power Sp. z o.o. (zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku),
e) oraz terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń między użytkownikami (10 lat, gdy użytkownicy nie są przedsiębiorcami lub 3 lata, gdy użytkownicy są przedsiębiorcami).


IV. Cel przetwarzania danych Użytkowników
1. Seo Power przetwarza (np. zbiera, przechowuje, analizuje itp.) dane osobowe Użytkowników w następujących celach:
a) zarejestrowanie użytkownika na forum internetowym,
b) wysyłki informacji handlowej o produktach i usługach związanych z tematyką audio-stereo na adres e-mail, na który to cel użytkownicy wyrażają zgodę,
c) umożliwienie publikowania treści na forum internetowym,
d) umożliwienie publikowania ogłoszeń na forum internetowym,
e) marketing usług własnych administratora danych osobowych realizowany w drodze wysyłki na adres e-mail informacji handlowych o produktach i usługach związanych z tematyką audio-stereo i towarów Sklepu sklep.audiostero.pl,
f) zabezpieczenie roszczeń i zapewnienie bezpieczeństwa pozostałych użytkowników forum internetowego,
g) organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których Użytkownicy mogą wziąć udział,
h) rozliczenie płatności za przynależność do Klubu audiostereo.pl.
2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celach wymienionych w pkt. IV. I. jest:
a) art. 6 ust. 1 pkt a), który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli została wyrażona zgoda na przetwarzanie – pkt. IV. 1. b)
b) art. 6 ust. 1 pkt b), który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest umowa, w przypadku forum audio-stereo.pl, będzie to Regulamin forum i Regulamin Ogłoszeń wraz z Netykietą,
c) art. 6 ust. 1 pkt c), który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli podstawą jest obowiązek prawny, w tym przypadku obowiązkiem ciążącym na Seo Power jest konieczność rozliczania podatków z tytułu płatności realizowanych np. za przynależność do Klubu audiostero.pl,
d) art. 6 ust. 1 pkt f) RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli podstawą jest prawnie uzasadniony interes Seo Power, w tym przypadku polegający na marketingu usług własnych realizowanym w drodze wysyłki na adres e-mail informacji handlowych o produktach i usługach związanych z tematyką audio-stereo oraz towarów Sklepu sklep.audiostero.pl, a także zabezpieczenie roszczeń i zapewnienie bezpieczeństwa pozostałych użytkowników forum internetowego.


V. Cookies
1. Seo Power na swojej stronie internetowej, podobnie jak inne podmioty, wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy (np. Facebooka, Google’a).
2. Cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, najczęściej przydatnych, które postaramy się opisać poniżej (jeżeli informacje są niewystarczające, prosimy o kontakt):
a) zapewnianie bezpieczeństwa — pliki cookies są wykorzystywane w celu uwierzytelniania użytkowników oraz zapobiegania nieupoważnionemu korzystaniu z panelu użytkownika. Służą zatem do ochrony danych osobowych użytkownika przed dostępem osób nieupoważnionych;
b) wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby witryna sprawnie działała i aby można było korzystać z funkcji na niej dostępnych, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie. Dzięki nim można zatem sprawnie poruszać się na stronie internetowej i poszczególnych podstronach;
c) stan sesji — w plikach cookies często są zapisywane informacje o tym, jak odwiedzający korzystają ze strony internetowej, np. które podstrony najczęściej wyświetlają. Umożliwiają również identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają zatem ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron;
d) utrzymanie stanu sesji — jeżeli użytkownik loguje się do swojego panelu, to pliki cookies umożliwiają podtrzymanie sesji. Oznacza to, że po przejściu na inną podstronę nie trzeba każdorazowo podawać ponownie loginu i hasła, co sprzyja komfortowi korzystania ze strony internetowej;
e) tworzenie statystyk — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej (jak wielu otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie etc.). Dzięki temu można stale ulepszać stronę internetową i dostosowywać jej działanie do preferencji użytkowników. W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk wykorzystujemy narzędzia Google’a, takie jak Google Analytics; oprócz raportowania statystyk użytkowania witryny pikselowy Google Analytics może również służyć, razem z niektórymi opisanymi powyżej plikami cookies, do pomocy w wyświetlaniu użytkownikowi bardziej trafnych treści w usługach Google (np. w wyszukiwarce Google) i w całej sieci;
3. Co ważne, wiele plików cookies ma dla nas charakter zanonimizowany — bez dodatkowych informacji, na ich podstawie nie jesteśmy w stanie zidentyfikować Waszej tożsamości.
4. Twoja przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies. Jeżeli jednak nie życzysz sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.
5. Szanując autonomię wszystkich osób korzystających ze strony internetowej, czujemy się jednak w obowiązku uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. w postaci konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności.


VI. Udostępnianie danych
1. Seo Power nie przekazuje podmiotom trzecim danych osobowych Użytkowników bez zgody zainteresowanych Użytkowników, chyba że zachodzi jedna z następujących okoliczności:
a) podjęcie współpracy z podmiotami trzecimi w celu świadczenia usług dla Seo Power przez te podmioty. Podmioty te nie będą upoważnione do wykorzystywania danych osobowych Użytkowników we własnym imieniu (dane te zawsze będą przetwarzane w imieniu i na potrzeby Seo Power), a ich działania podlegają przepisom obowiązującego prawa oraz niniejszej Polityki Prywatności;
b) dane osobowe Użytkowników zostaną udostępnione organom publicznym w związku z prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi naruszeń prawa lub w zwalczaniem innych ewentualnych naruszeń Regulaminu.
2. W ramach przyjętej Polityki Prywatności Seo Power zobowiązuje się nie sprzedawać danych osobowych Użytkowników. W przypadku restrukturyzacji lub sprzedaży prowadzonej działalności lub jej części oraz przeniesienia całego majątku lub znaczącej jego części na nowego właściciela dane osobowe Użytkowników mogą zostać przeniesione na Kupującego, w celu zapewnienia kontynuacji świadczenia usługi.
3. Seo Power może udostępniać dane zanonimizowane (tj. takie, które nie identyfikują konkretnych Użytkowników) ZAUFANYM PARTNEROM t.j.: zewnętrznym usługodawcom i podmiotom współpracującym w celu rozliczenia z działalności marketingowej lub lepszego rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla Użytkowników, poprawy ogólnej jakości i efektywności świadczonych usług. Lista zaufanych partnerów :
- Adrino.

VII. Uprawnienia Użytkownika w związku z przetwarzaniem danych osobowych
1. Prawo do informacji
Przed zakończeniem zbierania danych poinformujemy Cię o tym:
- w jakich celach przetwarzane są Twoje dane i jaką mamy do tego podstawę prawną,
- jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane, jakie inne prawa Ci przysługują, czyli prawo dostępu do danych i otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania, usunięcia danych, prawo do sprzeciwu, prawo przenoszenia danych, możliwość cofnięcia zgody w dowolnym momencie, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Użytkownicy do 25 maja 2018 roku dostanie informację mailową na temat zasad przetwarzania danych i swoich praw w tym zakresie. Ponadto zawsze znajdziesz te informacje w naszej Polityce prywatności.
2. Prawo dostępu do danych
Masz prawo do uzyskania dostępu do Twoich danych, które przetwarzamy. W każdej chwili możesz pobrać kopię danych. Możesz to zrobić poprzez bezpośredni kontakt z administratorem forum pod adresem biuro[malpa]seopower.pl. Dla celów bezpieczeństwa podczas wykonania tego uprawnienia przejdziesz weryfikację i jeśli zakończy się ona pozytywnie, prześlemy Ci kopię Twoich danych, zachowując adekwatne środki bezpieczeństwa w terminie 30 dni.
3. Prawo do usunięcia danych
Masz prawo zażądać od nas usunięcia swoich danych osobowych, co oznacza, że gdy będziesz chciał usunąć konto użytkownika oraz nie będzie innej podstawy prawnej, która będzie nakładała na nas obowiązek dalszego przetwarzania, Twoje dane zostaną, usunięte w terminie 30 dni od zgłoszenia żądania, w przeciwnym razie zostaniesz o tym poinformowany. Usunięcie danych niezbędnych do realizacji usługi (nazwa użytkownika, adres e-mail, miejscowość) będzie równoznaczne z żądaniem usunięcia konta Użytkownika.
4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych do ich przechowywania
Masz prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych tylko do ich przechowywania. Przestaniemy wtedy wykonywać inne czynności składające się na przetwarzanie danych, np. ich udostępnianie.
5. Prawo do sprzeciwu
Jako użytkownik możesz złożyć administratorowi sprzeciw od przetwarzania danych osobowych pod adresem: [email protected], przy skutecznym złożeniu sprzeciwu Twoje dane osobowe nie będą już przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego.
6. Prawo do przenoszenia danych
Użytkownik może złożyć administratorowi forum wniosek pod adresem: [email protected], w ciągu miesiąca otrzymasz od nas plik z danymi w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie .json lub (inny wymienić jaki) W ramach tego prawa Użytkownik może wskazać podmiot, któremu mamy przesłać jego dane. Musimy zadbać o bezpieczeństwo danych, więc zanim się zdecydujesz je przekazać, upewnij się, kto je dostanie.
7. Prawo do sprostowanie danych
Masz prawo do poprawiania swoich danych osobowych. Jeśli są one nieprawidłowe lub niekompletne możesz żądać od administratora ich sprostowania. Możesz prostować wszelkie dane samodzielnie z wyjątkiem nazwy Użytkownika, również poprzez Panel Użytkownika.
8. Wycofanie zgody na otrzymywania wiadomości marketingowych
Zgodę na otrzymywanie wiadomości marketingowych możesz cofnąć poprzez wybór linku zawartego w powiadomieniu newslettera oraz z Panelu użytkownika, który wskazuje na możliwość cofnięcia zgody.
9.Prawo do wniesienia skargi
Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Realizacja Uprawnień Użytkowników
Realizacja Państwa uprawnień następuje niezależnie od wskazanych wyżej sposobów poprzez kontakt: [email protected]
11. Bezpieczeństwo danych osobowych
Wszystkie zbierane przez Seo Power dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Podmioty powiązane z Seo Power, zaufani partnerzy i zewnętrzni usługodawcy zobowiązali się do zarządzania danymi zgodnie z przyjętymi przez Seo Power wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.


VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie
1. Seo Power na podstawie Państwa danych osobowych podejmujemy decyzje w sposób zautomatyzowany, w oparciu o adres e-mail, które jest konieczne, ponieważ zarejestrowanie użytkownika na forum wymaga podania adresu e-mail, który jest następnie weryfikowany, system weryfikuje adres e-mail i uniemożliwia założenie więcej niż jednego konta dla podanego jednego adresu e-mail.
2. Podczas Państwa wizyt na naszych stronach internetowych zbierane są automatycznie przez nasz serwer lub programy służące do analizy zachowań, dane dotyczące tych wizyt, w szczególności oznaczenia identyfikujące (login lub inne nadane przez Operatora), adres IP, nazwa przeglądarki, system operacyjny, informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z naszych stron internetowych i usług.


IX. Postanowienia końcowe
1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
2. O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności zostaniesz powiadomiony drogą e-mailową.
3. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.


IX. Dane kontaktowe
Pytania dotyczące zakresu Polityki Prywatności należy kierować do administratora forum pod adresem: [email protected].


×
×
  • Dodaj nową pozycję...

                  wykrzyknik.png

Wykryto oprogramowanie blokujące typu AdBlock!
 

Nasza strona utrzymuje się dzięki wyświetlanym reklamom.
Reklamy są związane tematycznie ze stroną i nie są uciążliwe. 

 

Nie przeszkadzają podczas czytania oraz nie wymagają dodatkowych akcji aby je zamykać.

 

Prosimy wyłącz rozszerzenie AdBlock lub oprogramowanie blokujące, podczas przeglądania strony.

Zarejestrowani użytkownicy + mogą wyłączyć ten komunikat oraz na ukrycie połowy reklam wyświetlanych na forum.