Jump to content

REGULAMIN MODERACJI FORUM AUDIOSTEREO


§1
Restrykcje - definicje oraz punkty karne

W przypadku złamania reguł regulaminu Forum są stosowane następujące restrykcje oraz powiązane z nim punkty karne.

Restrykcja Nr 1: Ostrzeżenie - do 10 pkt.
Restrykcja Nr 2: Brak możliwości dodawania nowych postów przez okres 7 dni - za przekroczenie 10 pkt.
Restrykcja Nr 3: Brak możliwości dodawania nowych postów przez okres 30 dni - za przekroczenie 31 pkt.
Restrykcja Nr 4: Całkowita blokada konta użytkownika - za przekroczenie 35 pkt.
Restrykcja Nr 5: Całkowita blokada multikonta wraz z wszystkimi adresami pochodnymi na czas nieokreślony - 99 pkt.


§2
Restrykcje - zasady stosowania

1. Restrykcje są przyznawane użytkownikom wyłącznie w przypadku złamania Regulaminu Forum oraz Netykiety.

2. Udzielenie restrykcji wiąże się z przypisaniem punktów karnych, według poniższych reguł:
 • Atak personalny +2 pkt. (Regulamin §6 pkt. 5, Netykieta pkt. 10)
 • Atak personalny na moderację lub administrację  +3 pkt.  (Regulamin §6 pkt. 5, Netykieta pkt. 10)
 • Multikonto +10 pkt. (Netykieta pkt. 17)
 • Namawianie do łamania regulaminu lub netykiety  +3 pkt. (Regulamin §6 pkt. 1)
 • Nieodpowiedni język  +2 pkt.  (Regulamin §6 pkt. 5)
 • Obraźliwe posty lub PW pod adresem moderatorów, z powodu otrzymanej restrykcji 5 pkt.  (Regulamin §6 pkt. 5, Netykieta pkt. 10)
 • Obraźliwe zachowanie +1 pkt.  (Regulamin §6 pkt. 5, Netykieta pkt. 10)
 • Podbijanie tematu +1 pkt. (Netykieta pkt. 9)
 • Rasizm +3 pkt.  (Regulamin §6 pkt. 4)
 • Reklamowanie konkurencyjnych serwisów   +3 pkt. (Netykieta pkt. 13)
 • Spamowanie +3 pkt. (Netykieta pkt. 13)
 • Marketing szeptany +1 pkt. (Netykieta pkt. 13)
 • Treść sygnaturki, avatara, opisu łamiąca regulamin lub netykietę +2 pkt. (Regulamin §6 pkt. 1)
 • Trolling +3 pkt. (Netykieta pkt. 11)
 • Ujawnianie danych personalnych +5 pkt.  (Regulamin §6 pkt. 1)
 • Ujawnianie wiadomości prywatnej +5 pkt. (Regulamin §6 pkt. 5)
 • Wpis nie na temat  +1 pkt. (Netykieta pkt. 3-7, 15)
 • Wulgaryzmy +1 pkt. (Regulamin §6 pkt. 5, Netykieta pkt. 10)
 • Wypowiedzi prowokacyjne  +1 pkt. (Regulamin §6 pkt. 5, Netykieta pkt. 10)

3. Udzielenie restrykcji i przypisanie punktów karnych nakłada moderator nie później niż do 30 dni od daty wystąpienia zdarzenia z §2 pkt. 2.  Administrator ma prawo udzielić restrykcji i przypisać punkty karne bez ograniczeń czasowych za działania, o której mowa w §2 pkt. 2, .

4. Punkty karne tracą ważność po 30 dniach od daty przyznania. Chyba że moderacja uzna inaczej.

5. Restrykcja Nr 4, o której mowa w §2 pkt. 2, czyli blokada konta,  jest nakładana wyłącznie przez Administrację, po analizie powodu przyznania restrykcji.

6. W szczególnych przypadkach restrykcja Nr 4. o której mowa w §2 pkt. 2, może być nałożona przez Administrację bez wymaganej ilości punktów karnych. Do takich należy blokada konta będącego klonem konta podstawowego i następuje natychmiast, a konto podstawowe otrzymuje restrykcję zgodnie z zasadą §2 Pkt. 2 do 4, nie niższą niż Nr.2

7. W uzasadnionych przypadkach Administrator może nałożyć czasowy lub stały tzw. nadzór moderacyjny (zatwierdzanie postów użytkownika) lub inne ograniczenia (np. blokada PW), dodatkowo lub zamiast restrykcji Nr 2, 3 i 4.§3
Obowiązki i ograniczenia moderacji

1. Możliwością moderacji objęte są wszystkie treści publikowane przez użytkowników. Dotyczy to również treści w formie graficznej lub binarnej, także zawartości profilu Użytkownika.

2. Zmiany w treści opublikowanej przez użytkowników mogą dotyczyć wyłącznie fragmentów stojących w sprzeczności z Regulaminem. W przypadku braku możliwości edycji fragmentu treści (np. treści graficznej lubi binarnej) - mogą być one usunięte w całości. Dopuszcza się zmiany treści usuwające błędy ortograficzne.

3. Moderator (lub Administrator) ma prawo ukryć cały post lub komentarz jeśli dotyczy on zdarzeń opisanych w §2 pkt. 2.

4. Moderator (lub Administrator) może usunąć lub zamknąć temat na prośbę założyciela pod warunkiem, że w temacie nie ma wpisów innych użytkowników .

5. Moderator (lub Administrator) może usunąć lub zamknąć temat w sytuacji utworzenia więcej niż jednego tematu o tym samym tytule lub o tej samej treści pierwszego wpisu.

6. Moderator (lub Administrator) ma prawo usuwać tematy, posty, komentarze, sygnatury i avatary zawierające reklamę, umieszczane w sposób świadomy przez użytkowników. Za reklamę uważa się także linki i banery lub wypowiedzi będące marketingiem szeptanym.

7. W przypadkach rażącego naruszenia obowiązujących zasad, Administrator zastrzega sobie prawo do zastosowania restrykcji w innym trybie niż wyżej wymieniony.

8. Moderator nie ma prawa do stosowania restrykcji dodatkowych, a także do dokonywania dodatkowych wpisów o charakterze polemiki z użytkownikiem, który otrzymał ostrzeżenie. Dopuszczalny jest wyłącznie wpis informacyjny o charakterze udzielonej restrykcji. I tylko we wpisie, którego ostrzeżenie dotyczy.

8. Wraz z udzieleniem restrykcji Moderator ma obowiązek podać uzasadnienie wskazując punkt regulaminu lub nietykiety będące podstawą do jej udzielenia. Odbywa się to za pomocą automatycznej wiadomości prywatnej, towarzyszącej ostrzeżeniu.

9. Moderatorzy mają obowiązek stosować się do wymienionych wyżej form porządkowych.

10. W przypadku niespełnienia któregoś z wymienionych warunków, użytkownik ma prawo wystąpić do Administracji o anulowanie restrykcji.

11. Każdemu użytkownikowi forum Audiostereo przysługuje prawo do odwołania się od decyzji Moderatora, a także do złożenia zażalenia na jego postępowanie. W takim przypadku użytkownik kontaktuje się z Administracją za pośrednictwem adresu biuro@seopower.pl. Każde zażalenie powinno zawierać uzasadnienie. Zażalenia rozpatrywane będą w terminie do 10 dni roboczych. Zażalenia obraźliwe w treści, lub niezawierające uzasadnienia, nie będą rozpatrywane.


§4
Postanowienia końcowe

1. Wszelkie sytuacje nieopisane w Regulaminie Moderacji będą rozpatrywane przez Administrację.

2. W uzasadnionych przypadkach Administracja forum ma prawo dokonać zmian w punktacji w  §2 pkt. 2.

3. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administrację, bez podawania przyczyn.

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.

                  wykrzyknik.png

AdBlock blocking software detected!


Our website lives up to the displayed advertisements.
The ads are thematically related to the site and are not bothersome.

Please disable the AdBlock extension or blocking software while using the site.

 

Registered users can disable this message.