Skocz do zawartości

Regulamin ogłoszeń audiostereo.pl


§ 1
    1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Administratora na rzecz Użytkowników usług polegających na umożliwieniu zamieszczania ogłoszeń w Serwisie.
    2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są poniższe znaczenia należy je rozumieć następująco:
    • Administrator – SEO Power Spółka z o.o., ul. Towarowa 9F/44, 10-416 Olsztyn, NIP:7393769585,
e-mail: pomoc@audiostereo.pl
    • Forum – forum dyskusyjne działające pod domeną audiostereo.pl
    • Serwis ogłoszeń – serwis ogłoszeniowy działający pod adresem audiostereo.pl/ogloszenia/
    • Konto – konto użytkownika zarejestrowane na Forum,
    • Użytkownik – osoba korzystająca z serwisu ogłoszeń.
    • Profil Użytkownika – zestaw danych Użytkownika przeznaczonych przez niego do upublicznienia, przekazanych przez niego podczas procesu rejestracji lub w późniejszym terminie.
    • Ogłoszeniodawca – użytkownik, będący osobą fizyczną lub przedsiębiorcą, który za pomocą dostępnych w Serwisie formularzy elektronicznych doda swoje Ogłoszenie.
    • Ogłoszenie – dodana w serwisie przez ogłoszeniodawcę treść.

§ 2
    1. Treść Ogłoszenia ustala użytkownik serwisu. Treść Ogłoszenia musi być zgodna ze stanem faktycznym, napisana rzetelnie i nie może łamać obowiązującego prawa oraz dobrych obyczajów.
    2. Ogłoszenia mogą dodawać tylko zarejestrowani i aktywni użytkownicy Forum.
    3. W treści ogłoszenia mogą znaleźć się:
    1. Cena,
    2. Opis,
    3. Galeria Zdjęć,
    4. Rodzaj Ogłoszeniodawcy,
    5. Województwo i Miejscowość,
    6. Numer Telefonu kontaktowego,
    7. Adres e-mail do kontaktu,
    8. Nazwa Użytkownika,
    4. Zamieszczenie Ogłoszenia wymaga posiadania Konta zarejestrowanego na Forum oraz zaakceptowania niniejszego Regulaminu.
    5. Niezależnie od wprowadzonych danych kontaktowych przy ogłoszeniu dostępny będzie formularz kontaktowy, który umożliwi każdemu użytkownikowi kontakt z Ogłoszeniodawcą za pośrednictwem Forum.
    6. Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści i odpowiada za to, że są one zgodne ze stanem faktycznym i prawnym, a ich publikacja nie narusza praw Administratora, Regulaminu oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich.
    7. Użytkownik ma obowiązek dokładnego opisania stanu technicznego produktu.
    8. Linki w treści ogłoszeń muszą kierować do konkretnego produktu (nie do strony głównej sklepu).
    9. Dodając Ogłoszenie Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail dotyczących swojego ogłoszenia, a także informacji technicznych od Administratora związanych z dodanym ogłoszeniem takich jak informacje o odpowiedzi i powiadomienie o zakończeniu emisji.
    10. Poza przypadkami dodawania ogłoszeń sprzecznych z obowiązującymi przepisani prawa zabronione jest dodawanie ogłoszeń:
    1. zawierających odnośniki do stron www lub zachęcających do ich odwiedzenia.
    2. zawierających w opisie lub tytule dane kontaktowe ( telefon, e-mail itp )
    3. niedostatecznie określających przedmiot ogłoszenia,
    4. oferujących wynajem lub sprzedaż powierzchni reklamowych
Administrator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia ogłoszenia, bądź dalszej jego publikacji bez podania przyczyny.

§3
    1. Czas emisji ogłoszenia wynosi minimum 2, a maksymalnie 6 tygodni. Wygasłe ogłoszenie można wznowić. Ogłoszenie nieaktualne (np po sprzedaży) należy wstrzymać.
    2. Ogłoszenia użytkowników należących do Klubu Audiostereo są promowane.
    3. Osoby prywatne mogą dodawać ogłoszenia bez limitu.
    4. Firmy prowadzące sprzedaż (sklepy) mogą dodać maksymalnie (sumarycznie) 5 ogłoszeń. Mogą to być tylko:
    a) produkty powystawowe (musi być udzielona gwarancja),
    b) produkty przecenione (musi być opisany powód przeceny),
    c) końcówka serii (ostatnie sztuki),
    d) produkty po zwrotach (przecenione),
    e) wyprzedaże lub produkty z dużym rabatem (min. 20%),
    f) produkty unikatowe,
    g) nowości (ale będące tylko w tym sklepie).
    5. Firmy (użytkownicy) należące do Klubu Audiostereo mogą dodać maksymalnie 10 ogłoszeń  oraz ich ogłoszenia są promowane.

§4
    5. Administrator jest administratorem danych osobowych Użytkowników.
    6. Administrator oświadcza, że podjął wszelkie organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia Użytkowników i treści ich danych osobowych przed wszelkimi naruszeniami.
    7. Wszelkie dane osobowe Użytkowników na potrzeby zamieszczenia ogłoszeń w Serwisie Ogłoszeń są podane dobrowolnie i są przekazywane w odrębnym procesie od danych podawanych przy Rejestracji Użytkownika na Forum. Obowiązek informacyjny w tym zakresie zrealizowany został przy rejestracji użytkownika lub za pośrednictwem korespondencji e-mail.
    8. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych zawarte są w Polityce Prywatności http://www.audiostereo.pl/privacypolicy/
    9. Użytkownik posiada wgląd do danych osobowych podanych przy zamieszczaniu ogłoszenia za pośrednictwem Panelu Użytkownika Forum oraz możliwość ich poprawiania.
    10. Użytkownik posiada możliwość samodzielnego Usuwania danych podanych przy zamieszczeniu ogłoszenia poprzez usunięcie treści ogłoszenia, bądź jego archiwalnej treści widocznej na Panelu Użytkownika.
    11. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres przechowywania treści ogłoszenia w Serwisie oraz w Panelu Użytkownika.
    12. Zamieszczenie Ogłoszenia uzależnione jest od potwierdzenia przez Użytkownika zapoznania się z obowiązkiem informacyjnym Administratora jako administratora danych osobowych.

§ 5
    1. Administrator nie pośredniczy w zawieraniu transakcji pomiędzy Użytkownikami.
    2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników.
    3. Na każdy sprzedany produkt Użytkownik prowadzący działalność gospodarcżą musi wystawić dowód zakupu (np fakturę).
    4. Ogłoszenia nie są ofertą sprzedaży w rozumieniu prawa lecz mają tylko charakter informacyjny.
    5. Zalecamy nie wysyłać pieniędzy, lecz przekazywać je osobiście, po obejrzeniu przedmiotu.
    6. Ogłoszenia wzbudzające wątpliwości:
    a) treść ogłoszenia napisana jest łamaną polszczyzną,
    b) oferowany produkt ma podejrzanie niską cenę,
    c) oferowany produkt jest bez możliwości odbioru osobistego
    d) sprzedający prosi o wysyłkę pieniędzy za granicę
    e) sprzedający prosi o wpłatę zaliczki przed transakcją
    f) sprzedający unika odbioru osobistego
    g) sprzedający unika wystawienia przedmiotu w serwisie Allegro

§ 6
    1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Administratora usługi, w terminie do 14 dni od dnia zakończenia emisji Ogłoszenia lub momentu zauważenia nieprawidłowości. Reklamacje powinny być kierowane na adres e-mail: pomoc@audiostereo.pl  lub pocztą w formie listu poleconego na adres Administratora.
    2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Administrator przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
    3. Administrator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail przypisany do Ogłoszenia.
    4. Czas rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od Administratora. O wydłużeniu czasu rozpatrzenia reklamacji Administrator powiadomi Użytkownika.

§ 7
    1. O zmianie Regulaminu użytkownicy są informowani poprzez zamieszczenie informacji w Serwisie. Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian regulaminu będą wykonane na warunkach dotychczasowych, chyba, że zmiany wynikają ze zmiany przepisów obowiązującego prawa.
    2. Uzupełnieniem Regulaminu Ogłoszeń jest Regulamin Forum oraz Netykieta forum AudioStereo.
    3. Spółka Seo Power sp. z o.o może czasowo zawiesić działalność Działu "Ogłoszenia" bez podawania przyczyn takiego działania. Powyższe nie będzie powodowało roszczeń Użytkowników wobec Spółki Seo Power sp. z o.o.
    4. Korzystanie z Działu "Ogłoszenia" jest dobrowolne i równoznaczne z akceptacją przez danego użytkownika treści niniejszego Regulaminu wraz z zobowiązaniem się tego Użytkownika do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
    5. Usługa dostępna jest dla osób, które ukończyły 18 rok życia.
    6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie od dnia 25 maja 2018r.
×

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.