Jump to content

Recommended Posts

W Polsce zniszczono kolejną  świecka tradycję. Tym razem wątek "Polityka" na Bocznicy. W zamian jest teraz takie fiu bździu. 

Może należy zmienić nazwę na Toppolityka albo Tollpolityka?

Link to post
Share on other sites
10 minut temu, toptwenty napisał:

Dlategoś przechrzta.

I tak była nomenklatura i jej pomioty najlepiej radzą sobie w Polsce. I to obojętne gdzie - w Po, PiS czy na Bocznicy.

1 minutę temu, toptwenty napisał:

Antyzyzoliada, czyli jak rozdeptać robaka.

Wal się psychotollu! 

Edited by Zyzol
Link to post
Share on other sites
Teraz, toptwenty napisał:

Dodaj swoja rentę mundurową i mieszkanie służbowe nad Sztabem.

Widziałem twoją willę na Google Maps. Tatuś ostro się starał. A na emeryturze jeszcze nie jestem. Choć działalność zawiesiłem. Na razie piszę artykuły za unijne granty. I dobrze na tym wychodzę.

 

1 minutę temu, wojciech iwaszczukiewicz napisał:

Zyzol mieszkał w GISZ u ? No no !

Lepsze to niż Toy-toy, jak w twoim przypadku.

Link to post
Share on other sites
3 minuty temu, toptwenty napisał:

Twój porzucił potworka i dorastałeś w azylumie. Nie ładnie zazdrościć lepszym

W czym ty lepszy jesteś? Chyba tylko w dossier w odpowiednim katalogu w IPN dla prominentów, funkcjonariuszy i ich donosicieli.

Link to post
Share on other sites
31 minut temu, Zyzol napisał:

Widziałem twoją willę na Google Maps

Starszy Specjalista od inwigilacji satelitarnej, domyślałem się. 

I tak Ci zostało.

12 minut temu, Zyzol napisał:

Wiadomo. Michnik jej akta wyniósł, a tera tobą steruje.?

Pierwszy dopadłeś swojej teczki, aż musiał Cię kopnąć.

Link to post
Share on other sites
6 minut temu, toptwenty napisał:

Starszy Specjalista od inwigilacji satelitarnej, domyślałem się. 

I tak Ci zostało.

Pierwszy dopadłeś swojej teczki, aż musiał Cię kopnąć.

Widać, że wiele masz na sumieniu. ?

Link to post
Share on other sites
3 minuty temu, toptwenty napisał:

A jakie potrzebujesz? Ruskich nie mam.

Może wolisz ukraińskie, import z Pustyni Negew.

Tylko japońskie. Od fajansiarzy nie kupuję. Niczego.

Link to post
Share on other sites

Oświadczenie Pierwszego Prezesa SN w związku z postanowieniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 8 kwietnia 2020 r.

9 kwietnia 2020 r.

Oświadczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego

w związku z postanowieniem Wielkiej Izby Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 

 8 kwietnia 2020 r. w sprawie C-791/19 R (Komisja Europejska versus Rzeczpospolita Polska)

        W związku z wydaniem w dniu 8 kwietnia 2020 r. przez Wielką Izbę Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej postanowienia w sprawie środków tymczasowych w sprawie C-791/19 R Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, mając na uwadze fakt, że postanowienie to skierowane jest do wszystkich organów władzy publicznej w Polsce, które w zakresie swojej właściwości mogą stosować wymienione w tym postanowieniu przepisy, w celu wykonania tego postanowienia, niniejszym wzywam:

- wszystkie osoby powołane na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Dyscyplinarnej do natychmiastowego powstrzymania się od jakichkolwiek czynności związanych z rozpoznawaniem spraw określonych w art. 27 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz.U. z 2019 r., poz. 825).

- pracowników Sądu Najwyższego zatrudnionych w Izbie Dyscyplinarnej do przekazania wszystkich akt spraw, w tym także zakończonych, do izby Sądu Najwyższego właściwej w związku z zaprzestaniem stosowania art. 27 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym.

        Powyższe działania są niezbędne nie tylko dla zapewnienia ochrony praw uczestników postępowań sądowych, ale także dla powstrzymania pogłębiającego się chaosu prawnego w Polsce i – co szczególnie istotne w trudnej sytuacji finansów publicznych w związku z trwającą epidemią wirusa SARS-CoV-2 – zapobieżenia ewentualnemu nałożeniu na Polskę okresowych kar pieniężnych. Należy bowiem zauważyć, że Komisja Europejska zastrzegła sobie prawo do złożenia dodatkowego wniosku o nałożenie na Polskę okresowej kary pieniężnej, w przypadku, gdyby Polska nie stosowała w pełni środków tymczasowych zarządzonych w postanowieniu z dnia 8 kwietnia 2020 r.

        Pragnę przy tym przypomnieć, że - zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej - obowiązek usuwania bezprawnych skutków naruszenia prawa Unii Europejskiej ciąży na każdym organie państwa członkowskiego (zob. wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE: z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie C-201/02, Wells, EU:C:2004:12, pkt 64 i przytoczone tam orzecznictwo oraz z dnia 21 czerwca 2007 r. w połączonych sprawach C-231/06 do C-233/06, Jonkman EU:C:2007:373, pkt 37).

Małgorzata Gersdorf
Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego

  • Like 5
  • Thanks 3
Link to post
Share on other sites

Jeden z lepszych artykułów o wyborach, jakie napisano ostatnio.

"Leszek Jażdżewski "Polonowirus"

Wybory w formule szykowanej przez PiS 10 maja będę nielegalne. Fundamentalną zmianę ordynacji (z wyborów w lokalu wyborczym na wybory korespondencyjne) uchwalono bez zachowania procedur i terminów. Jednocześnie wybory obejmujące 30 milionów wyborców za pośrednictwem Poczty Polskiej nie będą ani tajne ani powszechne.

Wybory będą nielegalne nawet jeśli wygrałby je jakimś cudem kandydat opozycji. Paradoksalnie nie wydaje się to niemożliwe. Nie chodzi o osobę, ale o tryb i reguły. Równie dobrze można ogłosić, że wybory odbędą się w trybie telefonicznym, tonowego wybierania kandydatów albo że karty do głosowania zamknięte będą w paczkach z chipsami. PiS przebił głową mur oddzielający elastyczność w czasie niespodziewanej klęski od czystego bezprawia.

Nielegalny tryb uchwalenia wyborów, które jednocześnie nie spełniają konstytucyjnych wymogów, oznaczają, że prezydent nie będzie wybrany skutecznie – a ten kto zdecyduje się objąć jego stanowisko będzie uzurpatorem, korzystającym z proceduralnych pozorów.

Konsekwencje dla Polski będą dramatyczne – skazują nas na walkę już nie o demokratyczną zmianę fatalnej władzy, ale o restaurację ustrojowych fundamentów. Dla takiej Polski nie ma miejsca ani w Nato ani w UE. To będzie Polska jak po zamachu majowym – niedemokratyczna, podzielona, słaba i pozbawiona sojuszników, z dużo silniejszym wrogim państwem za miedzą.

Co możemy zrobić?

Gesty Małgorzaty Kidawy – Błońskiej czy Jarosława Gowina są może z punktu widzenia etyki przekonań czymś słusznym i moralnym, ale z punktu widzenia etyki odpowiedzialności, z jakiej rozliczani są politycy (skutków a nie intencji) są dyskwalifikujące. Ogłaszanie bojkotu już teraz, czyli składanie broni przed walką, przez polityków (nie mówię o poszczególnych wyborcach) jest przeciwskuteczne, ponieważ zwiększa tylko determinację PiS do przeprowadzenia wyborów, które będą dla nich tylko formalnością.

Jednak dopóki nielegalna zmiana ordynacji nie jest podpisana przez prezydenta i wydrukowana w Dzienniku Ustaw nie jest prawem. Dlatego do tego czasu kluczowa jest batalia polityczna i parlamentarna, jeśli sejm online wart jest w ogóle miana parlamentu. Każdy wybieg i kompromis, który pozwoli Rzeczpospolitej uniknąć pogrążenia się w niedemokratycznym odmęcie będzie wart swojej ceny.

Zmiana Konstytucji w przyspieszonym (ale legalnym) trybie – czyli bez manipulowania przy trwającej już kadencji prezydenta? Zmiana ustawy o klęsce nadzwyczajnej i wykreślenie z niej należnych odszkodowań? Umówienie się wówczas na wybory nawet za 18 miesięcy (jest taka możliwość – wybory nie wcześniej niż 90 dni po stanie klęski, ale bez górnej granicy czasu)? Co tylko chcecie – byle nie doszło do złamania konstytucji przy demokratycznych wyborach, bo tego nie da się już odkręcić. To oznacza zimną, a może nawet gorącą – wojnę domową.

Negocjowanie zmian w konstytucji z łamiącym ją PiS brzmi jak przepis na jeszcze większe nieszczęście. Ale nie ma dziś wyboru między dobrymi opcjami. Głosowanie 10 maja będzie ze wszystkich rozwiązań zdecydowanie najgorszym. Propozycja złożona przez Jarosława Gowina nie jest niestety do rozważenia ponieważ definiuje na nowo kadencję prezydenta (jako jednorazową, na 7 lat), stosując nowe reguły wobec kadencji już trwającej, a więc wbrew zasadzie lex retro non agit.

Można natomiast przeprowadzić niewielką zmianę, doprecyzowując punkt 7, artykuł art. 228 konstytucji o stanach nadzwyczajnych, który mówi, że „w czasie stanu nadzwyczajnego nie mogą być przeprowadzane wybory, w tym wybory Prezydenta Rzeczypospolitej a kadencje tych organów ulegają odpowiedniemu przedłużeniu”.

„Odpowiedniemu” oznaczać może nie czas trwania klęski żywiołowej, ale czas jaki upływa od jej ogłoszenia do samych wyborów. Warto ten przepis doprecyzować dopisując punkt 8 do artykułu 228.

„W razie stanu ogłoszenia stanu nadzwyczajnego zarządzone już wybory prezydenckie odwoływane są decyzją Marszałka Sejmu, a ich nowy termin ogłaszany przez Marszałka Sejmu za zgodą Sejmu wyrażoną 3/5 głosów, na dzień przypadający nie później niż w 270 dni od upływu kadencji Prezydenta Rzeczypospolitej. Kadencja urzędującego Prezydenta Rzeczypospolitej ulega odpowiedniemu przedłużeniu”

Analogicznie należy opisać tryb dla pozostałych organów (sejm, senat, samorząd), usuwając niepotrzebny już fragment „a kadencje tych organów ulegają odpowiedniemu przedłużeniu” z punktu 7.

Liczbę dni oczywiście można w ostatecznym projekcie zmodyfikować. Samo przedłużenie kadencji jest opcjonalne, ale wydaje się potrzebne. W przeciwieństwie do marszałka sejmu, który na czas „interregnum” przejmuje obowiązki prezydenta, prezydent otrzymuje demokratyczną legitymację od społeczeństwa.

Polacy zasługują na normalne wybory, a prezydent RP na prawdziwą, a nie pandemiczny mandat zaufania. Nawet perspektywa kolejnych 5 lat Andrzeja Dudy w pałacu prezydenckim nie jest tak fatalna dla Polski jak możliwość, że zostanie on wybrany w niekonstytucyjnych wyborach. Musimy zrobić wszystko, żeby tę tragedię dla Polski zatrzymać. Póki co w parlamencie. A jeśli będzie trzeba, to przed nim.

Hidden Content

    Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

Najlepsze jest to, że w przypadku przegranej Dudy, PiS może unieważnić wybory.

 

Link to post
Share on other sites
Godzinę temu, Zyzol napisał:

Najlepsze jest to, że w przypadku przegranej Dudy, PiS może unieważnić wybory

Najlepsze jest co innego. O tym  czy wybory są legalne i prawidłowe czy nie, wedle którejś tam pisiarskiej nowelizacji ustawy o SN decyduje izba dyscyplinarna czy jak się tam to nazywa. A to coś zostało decyzją TSUE zamrożone. Więc de jure nie można żadnych wyborów "zatwierdzić" i ich wyników wprowadzić w życie.

  • Like 1
Link to post
Share on other sites

Nasz do tej pory znany świat się wali, i nie koniecznie przez wirusa. Warto posłuchać, by kibicować dla PIS - opozycja ma tylko szybszy armagedon w ofercie. Wybory i ich formuła są więc bez znaczenia, bo bez PIS Polska zwyczajnie znika, a za rok każda wyprawa do sklepu bez broni i umiejętności zabijania, będzie bez sensu. Powodzenia!
 

 

Link to post
Share on other sites
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.

                  wykrzyknik.png

Wykryto oprogramowanie blokujące typu AdBlock!
 

Nasza strona utrzymuje się dzięki wyświetlanym reklamom.
Reklamy są związane tematycznie ze stroną i nie są uciążliwe. 

Prosimy wyłącz rozszerzenie AdBlock podczas używania strony.

Zarejestrowani użytkownicy mogą wyłączyć ten komunikat.