Jump to content
IGNORED

Kancelaria „Liberty” o/Warszawa - oszustwo!


neomammut

Recommended Posts

Chciałem wszystkich przestrzec przed mailami, które to mówią o koniecznej rejestracji w GIODO. Niżej treść maila:

 

Od: <info@liberty-kancelaria.waw.pl>

Temat: WAŻNE ! Dotyczy Państwa firmy!

 

Witamy,

 

Pragniemy zauważyć, że Państwa firma nie jest jeszcze zarejestrowana w GIODO a jest do tego prawnie zobligowana.

Każda firma, strona www lub sklep posiadająca elementy takie jak: newsletter, formularz kontaktowy, rejestracyjny, logowanie itp bezwzględnie muszą być zarejestrowane w GIODO.

Każda firma posiada we własnych zbiorach dane pracowników czy też Klientów.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku. Dane osobowe to według Art. 6 Ustawy o ochronie danych osobowych, „wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej”. Chodzi o takie elementy, mniej lub bardziej specyficzne, które pozwalają określić pośrednio lub bezpośrednio tożsamość danej osoby np. nazwisko, imię, adres zamieszkania, nr telefonu – czyli dane, które klient e-sklepu podaje podczas zawierania transakcji. W grupie tej znajdzie się także adres e-mail – często bowiem jest imienny i oraz adres IP, który może być daną osobową (informacja o tym jest możliwa do uzyskania z innych źródeł) jest zobligowana do spełnienia obowiązku rejestracji w GIODO.

 

GIODO może nałożyć karę grzywny w postępowaniu administracyjnym dla osób prawnych lub jednostek organizacyjnych jednorazowo w kwocie do 50 tys. zł i może ją nałożyć maksymalnie 4 razy w jednym postępowaniu, co daję nam kwotę 200 tys. zł, w przypadku osób fizycznych jednorazowa kara grzywny może wynieść maksymalnie 10 tys. zł, ale razem nie mogą przekroczyć 50 tys. zł w jednym postępowaniu.

 

W związku z powyższym nasza Kancelaria Liberty wzywa Państwa do dokonania stosownej rejestracji zbioru danych osobowych wraz z uzupełnieniem niezbędnej i wymagalnej dokumentacji w terminie 3 dni roboczych.

W przypadku braku rejestracji zmuszeni będziemy do złożenia doniesienia/zawiadomienia o wszczęcie procedury kontrolnej GIODO celem wyegzekwowania koniecznej rejestracji oraz wymiaru kary pieniężnej.

 

Informujemy również, że nasza Kancelaria Liberty nie świadczy usług prawnych, porad, konsultacji itp.

W przypadku pozyskania wiedzy w zakresie rejestracji i dokumentacji rejestracyjnej proponujemy kontaktować się z podmiotami, które świadczą profesjonalne usługi z w/w zakresu.

 

Przykładowe, losowe wybrane podmioty:

 

http://www.audyt-firmy.com.pl

 

http://www.rejestruj.com.pl/

 

http://www.it-kompleks.eu

 

 

 

 

Z poważaniem

Marcin Nowaczyk

(Kancelaria "Liberty" o/Warszawa)

 

 

I niżej co na to prawnik:

 

Przedsiębiorco dokonaj rejestracji w GIODO. Uwaga! TO oszustwo!

 

W ostatnim czasie setki tysięcy właścicieli firm w całej Polsce otrzymuje maile, z których wynika, iż muszą dokonać rejestracji w GIODO (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych) swoich stron internetowych. Informacje zawierają groźby, są nierzetelne i mają na celu bezprawne nakłonienie do skorzystania z oferty handlowej. Niżej zamieszczamy treść tych maili oraz ostrzeżenie radcy prawnego Damiana Pankiewicza z kancelarii Koksztys.

 

Akcja mailingowa Stowarzyszenia Bądźmy Legalni, związana z domniemanymi brakami zgłoszeń zbiorów danych do GIODO nasuwa szereg wątpliwości i zastrzeżeń prawnych, niżej wskazanych.

 

Mianowicie, informacje wskazane w mailu są nierzetelne, co może wprowadzać w błąd potencjalnego odbiorcę wiadomości e-mail. Stowarzyszenie informuje o obowiązku „rejestracji w GIODO strony www”, podczas gdy ustawa z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych takiego obowiązku nie przewiduje. Stowarzyszenie informuje następnie o konsekwencjach braku rejestracji w postaci mogącej być nałożonej kary grzywny przez GIODO, tymczasem organ ten co prawda dysponuje tego rodzaju uprawnieniem w ramach środka egzekucji roszczeń niepieniężnych, zgodnie z ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (gdy ma uprawnienia organu egzekucyjnego w zakresie egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym, np. wskazanych w art. 18 ustawy o ochronie danych osobowych), nie dotyczy to jednak bezpośrednio i wprost przypadków bezprawnego ujawnienia danych osobowych, przetwarzania danych osobowych w zbiorze bez zgłoszenia.

 

Bądźmy Legalni zastrasza odbiorców

 

Praktyka działania stowarzyszenia wskazuje na to, że wiadomości e-mail rozsyłane są bez jakiejkolwiek weryfikacji odbiorcy. Wiadomości wysyłane są bowiem często do podmiotów (przedsiębiorców) który będąc obecni w sieci Internet nie przetwarzają danych osobowych w zbiorze i tym samym nie podlegają obowiązkowi zgłoszenia w GIODO. Dotyczy to w szczególności przedsiębiorców posiadających strony tzw. „wizytówki”, które w istocie stanowią reklamę przedsiębiorcy w Internecie, a za pośrednictwem których nie są pozyskiwane żadne dane. Przedstawianie zaś informacji nie prawdziwych, w nawiązaniu do ogólnego wydźwięku wiadomości analizować można w kategoriach próby zastraszenia odbiorcy (Stowarzyszenie wskazuje, iż w przypadku nieuczynienia zadość wezwaniu złoży doniesienie o popełnieniu przestępstwa oraz zawiadomi o wszczęciu procedury kontrolnej GIODO). Wiadomość zawiera co prawda oświadczenie Stowarzyszenia, iż „Stowarzyszenie nie świadczy usług prawnych, porad, konsultacji itp.”, niemniej w dalszej części odsyła adresata w linkach do 4 podmiotów świadczących tego rodzaju obsługę, „proponując kontakt z tymi profesjonalnymi podmiotami, świadczącymi usługi prawne, porady, konsultacje w zakresie objętym treścią e-maila.

 

Źródło: http://www.strefabiznesu.gazetawroclawska.pl/artykul/przedsiebiorco-dokonaj-rejestracji-w-giodo-uwaga-oszustwo

 

Inne firmy, które rozsyłają maila o podobnej treści:

- Stowarzyszenie „Bądźmy Legalni”

- Stowarzyszenie „Legalni z Prawem”

 

Także, Ci co mają strony internetowe jako wizytówki i nie pozyskują w żaden sposób danych osobowych lub niby nie obracają w żaden sposób nie muszą się rejestrować w GIODO.

 

A tutaj jeszcze info ze strony GIODO: http://www.giodo.gov.pl/560/id_art/9197/j/pl

 

Poczytałem trochę na ten temat - i już teraz nie wiem, kto musi, kto nie musi - co za szajs...

 

I kolejny kwiatek, tym razem z GIODO:

 

KTO MUSI REJESTROWAĆ SWOJE ZBIORY

 

Obowiązek zgłoszenia zbioru do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (GIODO) ciąży na administratorze danych, czyli podmiocie decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych.

Status administratora danych może przysługiwać zarówno podmiotom publicznym, jak i prywatnym. Administratorem danych może być organ państwowy, organ samorządu terytorialnego, państwowa i komunalna jednostka organizacyjna, a także podmiot niepubliczny realizujący zadania publiczne, osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, jeżeli przetwarza dane osobowe w związku z działalnością zarobkową, zawodową lub dla realizacji celów statutowych. Nie ma przy tym znaczenia fakt, czy podmiot ten samodzielnie przetwarza dane, czy też zlecił ich przetwarzanie innemu podmiotowi, w drodze umowy na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych.

Administratorem w sferze niepublicznej jest co do zasady podmiot (np. spółka prawa handlowego, spółdzielnia, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą jednoosobowo, stowarzyszenie, fundacja), a nie osoba lub osoby zarządzające tym podmiotem (np. dyrektor przedsiębiorstwa, prezes spółdzielni, zarząd spółki) lub też pracownik wykonujący czynności związane z ochroną danych osobowych (np. pełnomocnik zarządu ds. ochrony danych osobowych, administrator bezpieczeństwa informacji). Niemniej to osoby zarządzające danym podmiotem ponoszą odpowiedzialność za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych. Osoby te mogą być bowiem pociągnięte do odpowiedzialności karnej za przestępstwa określone w rozdziale ósmym ustawy o ochronie danych osobowych, jeżeli ich działaniom naruszającym przepisy ustawy, podejmowanym w związku z reprezentowaniem administratora danych można przypisać winę. Ponadto należy wskazać, że administratorem danych przetwarzanych w jednostce organizacyjnej osoby prawnej (np. oddziale spółki) jest co do zasady dana osoba prawna, a nie jej jednostka organizacyjna (oddział spółki).

 

Źródło: http://www.giodo.gov.pl/530/id_art/2662/

TA-E80ES | TA-N55ES MKIII | SS-G3 | CDP-X77ES | TC-K730ES | TC-K990ES | TC-765 | DTC-60ES | PCM-501ES | ST-S770ES | DENON DP-47F + AT AT33EV MC | JVC BR-7000ERA | PIONEER CT-9R

Link to comment
Share on other sites

Tu:

http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971330883

jest stosowana ustawa o ochronie danych osobowych.

 

Z założenia ma ona chronić nasze prawo do ochrony danych o nas.

 

Sam z racji uczestniczenia w projektach budowy systemów informatycznych musiałem zgłaszać (podpowiadać klientom o konieczności zgłoszenia) określone zbiory danych do rejestracji.

Ale to tylko zgłoszenie.

 

Na podmiocie przetwarzającym takie dane ciążą poważne obowiązki chronienia naszych danych i reagowania na nasze żądania (np. usunięcia naszych danych).

Sami sobie odpowiedzcie jak ciulowe jest przestrzeganie w Polsce naszych praw w tym zakresie.

Handel naszymi danymi, dostawanie nie zamawianych ofert...

 

Oczywiście naciąganie w drugą stronę również kwitnie. Pod płaszczykiem przestrzegania prawa reklama i zastraszanie...

Taki kraj.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.

                  wykrzyknik.png

AdBlock blocking software detected!


Our website lives up to the displayed advertisements.
The ads are thematically related to the site and are not bothersome.

Please disable the AdBlock extension or blocking software while using the site.

 

Registered users can disable this message.