Jump to content
IGNORED

Prawo budowlane,przepisy,teoria,praktyka


GRAND

Recommended Posts

  • Redaktorzy

może coś tutaj znajdziesz:

Hidden Content

    Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

Hidden Content

    Give reaction or reply to this topic to see the hidden content.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

Fr@ntz

---------------------------------

"I am an audiophile"

Link to comment
Share on other sites

poszukaj info na portalach budowlanych, a najprosciej udac sie od urzedu gminy, miasta czy czegos wlasciwego i zapytac. jak jest plan zagospodarowania, ktory okresla co mozna a co nie, to sprawa jasna. jak nie, to wystepuje sie o warunki zabudowy, wczesniej warto pogadac, dowiedziec sie lokalnie.

 

generalnie jest taka pozaprawna zasada - zawsze mozesz liczyc na "zyczliwosc" sasiadow, ze doniosa, jesli tylko beda mieli co doniesc :)

Link to comment
Share on other sites

sasiadow nie mam,tzn,budynek nie graniczy z dzialka sasiednia,od granicy ze 5 metrow.

zglosilem go jako tymczasowy budynek gospodarczy,wg prawa 120 dni moze stac.

jak zalegalizowac go na dluzszy okres.

pytanie w urzedach to strata czasu.chca aby starac sie o pozwolenie na budowe.

Link to comment
Share on other sites

Heh te pytania w urzedach to dopiero sie cyrki zdarzaja-oczywiscie nie mile dla nas. Jak juz sie pyta w urzedzie to najlepiej zeby informacje dostac na pismie z podpisem osoby ktora nas poinformowala ale oto juz trudno. A jak sie chce wiarygodna informacje otrzymac to najlpiej wyslac listem tak zeby odpowiedz tez przyszla listem.

Link to comment
Share on other sites

Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:

 

1) obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:

 

a) parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m,

 

b) płyt do składowania obornika,

 

c) szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę o pojemności do 25 m3,

 

d) naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 30 m3 i wysokości nie większej niż 4,50 m,

 

e) suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m2;

 

2) wolno stojących budynków gospodarczych, wiat i altan o powierzchni zabudowy do 10 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów nie może przekraczać jeden na każde 500 m2 powierzchni działki, a powierzchnia działki nie może być mniejsza niż 500 m2;

 

3) indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę;

 

4) altan i obiektów gospodarczych na działkach w pracowniczych ogrodach działkowych o powierzchni zabudowy do 25 m2 w miastach i do 35 m2 poza granicami miast oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich;

 

5) wiat przystankowych i peronowych;

 

6) budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 20 m2, służących jako zaplecze do bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa i będących we władaniu zarządu kolei;

 

7) wolno stojących kabin telefonicznych;

 

8) parkometrów z własnym zasilaniem;

 

9) boisk szkolnych oraz boisk, kortów tenisowych, bieżni służących do rekreacji;

 

10) miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie;

 

11) zatok parkingowych na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych;

 

12) tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1, ale nie później niż przed upływem 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu; zwolnienie to nie dotyczy obiektów, które mogą znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska;

 

13) gospodarczych obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, przeznaczonych wyłącznie na cele gospodarki leśnej i położonych na gruntach leśnych Skarbu Państwa;

 

14) obiektów budowlanych piętrzących wodę i upustowych o wysokości piętrzenia poniżej 1 m poza rzekami żeglownymi oraz poza obszarem parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin;

 

15) przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 30 m2;

 

16) pomostów o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do dna akwenu, do 2,50 m, służących do:

 

a) cumowania niewielkich jednostek pływających, jak łodzie, kajaki, jachty,

 

b) uprawiania wędkarstwa,

 

c) rekreacji;

 

17) opasek brzegowych oraz innych sztucznych, powierzchniowych lub liniowych umocnień brzegów rzek i potoków górskich oraz brzegu morskiego, brzegu morskich wód wewnętrznych, niestanowiących konstrukcji oporowych;

 

18) pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych;

 

19) instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych;

 

20) przyłączy do budynków: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych;

 

21) urządzeń pomiarowych, wraz z ogrodzeniami i drogami wewnętrznymi, państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej:

 

a) posterunków: wodowskazowych, meteorologicznych, opadowych oraz wód podziemnych,

 

b) punktów: obserwacyjnych stanów wód podziemnych oraz monitoringu jakości wód podziemnych,

 

c) piezometrów obserwacyjnych i obudowanych źródeł;

 

22) obiektów małej architektury;

 

23) ogrodzeń;

 

24) obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych, położonych na terenie budowy, oraz ustawianie barakowozów używanych przy wykonywaniu robót budowlanych, badaniach geologicznych i pomiarach geodezyjnych;

 

25) tymczasowych obiektów budowlanych stanowiących wyłącznie eksponaty wystawowe, niepełniących jakichkolwiek funkcji użytkowych, usytuowanych na terenach przeznaczonych na ten cel;

 

26) znaków geodezyjnych, a także obiektów triangulacyjnych, poza obszarem parków narodowych i rezerwatów przyrody.

 

2. Pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na:

 

1) remoncie istniejących obiektów budowlanych, z wyjątkiem obiektów wpisanych do rejestru zabytków, jeżeli nie obejmuje on zmiany lub wymiany elementów konstrukcyjnych obiektu i instalacji gazowych, z zastrzeżeniem pkt 2, albo zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej lub powodzią;

 

2) remoncie instalacji gazowych w lokalach mieszkalnych oraz remoncie instalacji gazu płynnego w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych;

 

3) przebudowie i remoncie przyłączy do budynku: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych;

 

4) dociepleniu:

 

a) ścian budynków o wysokości do 12 m,

 

b) dachów budynków;

 

5) utwardzeniu powierzchni gruntu na działkach budowlanych;

 

6) instalowaniu i remoncie tablic i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem reklam świetlnych i podświetlanych usytuowanych poza obszarem zabudowanym w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym;

 

7) remoncie pomostów, o których mowa w ust. 1 pkt 16;

 

8) remoncie obiektów regulacji rzek;

 

9) wykonywaniu i remoncie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, z wyjątkiem:

 

a) ziemnych stawów hodowlanych,

 

b) urządzeń melioracji wodnych szczegółowych usytuowanych w granicach parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin;

 

10) wykonywaniu i remoncie ujęć wód śródlądowych powierzchniowych o wydajności poniżej 50 m3/h oraz obudowy ujęć wód podziemnych;

 

11) przebudowie i remoncie sieci telekomunikacyjnych, elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych i cieplnych prowadzonych po dotychczasowych trasach;

 

12) przebudowie i remoncie dróg, torów i urządzeń kolejowych;

 

13) wykonywaniu podczyszczeniowych robót czerpalnych polegających na usunięciu spłyceń dna, powstałych w czasie użytkowania basenów i kanałów portowych oraz torów wodnych, w stosunku do głębokości technicznych (eksploatacyjnych) i nachyleń skarp podwodnych akwenu, objętych uprzednio uzyskanym pozwoleniem wodnoprawnym i pozwoleniem na wykonywanie robót czerpalnych;

 

14) instalowaniu krat na obiektach budowlanych;

 

15) instalowaniu urządzeń na obiektach budowlanych.

 

Większość z powyższych inwestycji wymaga jednak zgłoszenia we właściwym urzędzie.

Link to comment
Share on other sites

Swego czasu niektórzy kupowali sobie cztery działki, na każdej z nich stawiali altanę i mieli 100m2 domek parterowy. Oczywiście nie było problemu ze zgodą właściciela sąsiedniej posesji - jak się chce to na upartego można przejścia zrobić a la domki pionierskie (dwie ściany obok siebie i wielka ościeżnica). Później wiele urzędów zaczęło ścigać ale jeżeli urząd nie upomni się przez dłuższy czas to nie powinni wywalić. Teraz nawet zwykłym altankom próbuje się zmienić status na podstawie zasiedzenia jeżeli działka jest właścicielska. Niezły cyrk. Przy społeczeństwie pogrążonym w kryzysie (hej, Polska to nie tylko Warszawa!) trochę się tego pojawia.

Link to comment
Share on other sites

Stryjek użył ctrl+c ctrl+v z ustawy ale widzę, że nie rozwiązało to problemu. Pytałem się znajomego i jeśli chodzi o budowle wznoszone na działkach rolny przez rolnika zezwolenia nie potrzebujemy przy budynkach do 35 m kw zabudowy na pozostałe budynki wznoszone przez zwykłych śmiertelników :) zezwolenie jest wymagane (nawet jeśli nie ma fundamentu np garaz blaszak na bloczkach betonowych). Czyli czeka Cię troszeczkę biurokracji :) wyrysy do celów projektowych, projekty, zezwolenia, grzebanie w planie zagospodarowania przestrzennego itp. A i jeszcze jedno jest potrzebne przychylny stosunek sąsiada do tego co wyczyniasz na swojej działeczce.

Link to comment
Share on other sites

ta posesja 1,5 Ha zostala odkupiona od pewnego przedsiebiorstwa,byla baza transportowo remontowa.znajduje sie w centrum miasta,powstaje tam centrum motoryzacyjne,z myjniami stacja gazowa,wiec przeznaczenie jest typowo uslugowe.i na calej tej posesji powstaje to zgodnie ze zezwoleniami.

ja natomiast wynajalem kawalek tej posesji,nie granicze z sasiadami,taka wewnetrzna dzialka,i chce tam postawic budynek gospodarczy nie na fundamencie,i jedyne co mi zostaje to zgloszenie 120 dniowe.

na reszte potrzebne jest zezwolenie,mimo ze ustawa wspomina co innego.

Link to comment
Share on other sites

Co masz na myśli mówiąc budynek gospodarczy. Definicja budynku gospodarczego jest ściśle określona w prawie i dotyczy dodatkowej powierzchni dla budynków mieszkalnych. Czy chcesz w tym budynku prowadzić działalność gospodarczą.

Link to comment
Share on other sites

Aktualne przepisy prawa budowlanego są bezlitosne. Kary z samowolne budowanie czy użytkowanie są tak abstrakcyjnie wysokie, że nieopłaca się w to popaść. Nie istnieją budynki bez funkcji. Nie można sobie postawić czegoś bez określenia funkcji tego czegoś. Jeżeli ma być tam prowadzona działalność to musi być od początku określona. Wątpię czy jakikolwiek urząd rozpatrujący takie wnioski byłby w stanie bez określenia przyczyn przedłużać wielokrotnie okres istnienia takiego obiektu co trzy miesiące.

Czy ten twój obiekcik nie może być częścią zaplecza tej dużej budowy.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.

                  wykrzyknik.png

AdBlock blocking software detected!


Our website lives up to the displayed advertisements.
The ads are thematically related to the site and are not bothersome.

Please disable the AdBlock extension or blocking software while using the site.

 

Registered users can disable this message.